7

Kto mówi prawdę, ten niepokój wszczyna!


Kolejną rzeczą, która zwróciła moją uwagę podczas ostatniej sesji rady gminy (30.12.2014), była rozmowa radnych na temat zadłużenia gminy Włoszakowice. Radny Zbysław Drożdżyński podniósł w temacie, iż nie uważa za zasadne aby kolejny budżet gminy zamykać na minusie i by lukę w budżecie pokrywać z kredytu bankowego (600tyś PLN). Stwierdził, iż aktualne koszty utrzymania kredytu (240tyś PLN – to kwota samych rocznych odsetek od kredytu za rok 2014) to już i tak bardzo wysoka kwota. Na to wypowiedział się radny Leszek Jagodzik, jego wypowiedź nie było o tyle niemądra, co po prostu płytka, nie wniosła ze sobą nic cennego a radni z ramienia p. Waligóry uznali ją za wystarczającą dla obalenia argumentów Zbysława. Pan Jagodzik słusznie zauważył, iż aby gmina mogła inwestować i wykorzystywać środki unijne musi zaciągać kredyty, inaczej dopłaty unijne po prostu przepadną. Radni z ramienia p. Waligóry zapomnieli (lub po prostu raczyli nie zauważyć) iż kredyty zaciąga ten, kto pieniędzy nie ma. Czy gmina Włoszakowice nie ma pieniędzy? Roczny budżet inwestycyjny według UG to 3-4mln PLN, czyli gmina MA pieniądze! Czy budżet inwestycyjny mógłby być wyższy? Tutaj musielibyśmy mieć odpowiedź na pytanie – ile z naszych pieniędzy przeznaczane są na zbędne wydatki czyli wspominając czasy Gierka - „na banany”. Niestety nie mamy na to pytanie odpowiedzi, od ponad 2 lat nasz wójt unika odpowiedzi na zapytanie odnośnie szczegółów dotyczących finansów gminy i to pomimo nakazu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kolejne pytanie, na które radni powinni spróbować znaleźć odpowiedź to to, czy z samej puli budżetu inwestycyjnego całość wydawana jest mądrze i roztropnie na inwestycje a nie ponownie „na banany”. Przecież biorąc pod „racjonalny sens” wypowiedź p. Jagodzika, to gmina Włoszkaowice korzystając z 85% dopłat unijnych powinna przez okres kadencji inwestować 80-106mln! Dodając do tego limit zadłużenia „wyprodukowany” przez poprzednią kadencję dochodzi nam kolejne 40mln! Czyli w sumie daje nam to kwotę do 146mln PLN. Taka suma proszę Państwa powinna być zainwestowana w naszej gminie aby zaakceptować wypowiedź p. Jagodzika i przejść na porządku dziennym do akceptacji zaciągania nowych kredytów. Niestety inwestycje na terenie naszej gminy są wielokrotnie niższe. Dlatego też zadziwiła mnie akceptacja radnych startujących z listy p. Waligóry dla tak płytkiego wytłumaczenia zaistniałej sytuacji przez p. Jagodzika, zwłaszcza gdyż mają oni doskonałą świadomość tego, że nasza gmina jest na szarym końcu pod względem wielkości pozyskiwanych środków unijnych w powiecie leszczyńskim (informacje „nieoficjalne” pozyskane z urzędu marszałkowskiego). Tylko człowiek naiwny uwierzy w to, że dobra passa Polskiej gospodarki trwać będzie wiecznie i że zawsze starczy pieniędzy „na banany”.

To jednak nie ta wypowiedź p. Jagodzika najbardziej przykuła moją uwagę. Szczerość kolejnej wypowiedzi zwróciła moją uwagę tak bardzo, że na gorąco chciałem zadać pytanie i uzyskać odpowiedź dotyczącą wspominanego wystąpienia. Niestety przewodnicząca rady gminy nie dopuściła mnie do głosu. Radny Jagodzik uznał, iż ten co nic nie robi, nie popełnia błędów. Człowiek aktywny, i ten który „coś robi” skazany jest na to, że (czasem) popełnia błędy. Jakże to mądre i uczciwe słowa na dodatek mówione względem naszego samorządu! Jednakże, jak też one wyraźnie kontrastują do rzeczywistości, w której żyjemy! Proszę w tym momencie wszystkich zwolenników rządów p. Waligóry oraz radnych z jego „partii” o to aby pokazali mi jakikolwiek wpis, notkę, wypowiedź pokazującą fakt, iż nasza lokalna władza przyznała się do błędu! PROSZĘ! To będzie bardzo trudne, gdyż w realiach jakich żyjemy, propagandzie sukcesu jaką jesteśmy karmieni, NAWET PORAŻKI POKAZYWANE I PREZENTOWANE SĄ JAKO SUKCES!! Co my wiemy o błędach aktualnej włoszakowickiej władzy? Nic! Czy to znaczy, że ich nie ma? To by również znaczyło, że lokalna władza nie robi nic... a to jest przecież nieprawda, gmina dysponuje sumą 30mln naszych podatków rocznie, zatem „coś robią”. Gdzie się zatem podziewają błędy, które jak słusznie zauważył radny Jagodzik są nieodzowną częścią życia ludzi „pracujących i działających”? Nie ma błędów!! Nie ma dostępu do informacji na temat wydatków gminy. Nie ma wolnej lokalnej prasy. Mamy za to promocję sukcesu, mądrości, roztropności, dobroczynności lokalnych samorządowców – to wszystko na nasz koszt. Dosłownie jak za dawnych czasów. I jak tu człowiek ma być nieszczęśliwy, jeżeli żyje w tak cudownym i szczęśliwym otoczeniu? Reasumując i wracając do porównania wypowiedzi p. Jagodzika do realiów w jakich żyjemy? Pytania są trzy, odpowiedzi również, lecz tylko pod jedną odpowiedzią można postawić krzyżyk „TAK”:

1. Samorząd nie popełnia błędów?

2. Samorząd nic nie robi?

3. Samorząd nie mówi nam całej prawdy?

 No i jak zwykle wniosek do gminy:

---------------------------------------
Szanowni Państwo radni gminy Włoszakowice.

Zwracam się do Państwa z uprzejmym wnioskiem (z art. 241 KPA) o udzielenie mi wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dotyczące wypowiedzi p. radnego Leszka Jagodzika z ostatniej sesji rady gminy 30.12.2014. Pan Leszek Jagodzik bardzo słusznie uznał, iż człowiek, ludzie aktywni skazani są na to aby popełniać błędy. Kontekstem wypowiedzi była praca samorządu gminy Włoszakowice. Jest to wypowiedź niezwykle mądra i oczywista, gdyż dobrze wiemy, iż nie ma na świecie ludzi idealnych.

Mając na względzie fakt, iż radni jak i wójt gminy Włoszakowice również nie są ludźmi idealnymi, bardzo prosiłbym Państwa o wyróżnienie, wyakcentowanie wraz z uzasadnieniem 10 największych porażek i błędów wójta gminy Włoszakowice za poprzednią kadencję (lata 2010-2014). Większość z Państwa radnych reprezentuje również radnych poprzedniej kadencji, co ułatwi Państwu odpowiedź na moje pytanie. Proszę zdać sobie sprawę z powagi i wartości zarówno pytania a zwłaszcza odpowiedzi na nie. Rzeczywistość, którą nasz lokalny samorząd „pozwala” nam poznać buduje historię. Historia winna oparta być na prawdzie, gdyż ten kto nie zna historii – skazany jest na błędy. Bardzo proszę pozwolić nam uczyć się na Państwa błędach i mieć realny i rzeczywisty obraz ich wpływu na nasze codzienne życie.

 Z wyrazami szacunku

Jakub Mąkowicz


Komentarze
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2015-01-27 20:55:05
Dzięki! Dostałem! :)
Od: ~El Chico (Gość) z dnia 2015-01-27 19:01:57
Admin wysłałem Ci maila :) Pozdrawiam miłej lektury :)
Od: ~adam (Gość) z dnia 2015-01-26 19:08:49
Byle żeby nie skończyło się jak w Rewalu, wcale nie tak dawno jednej z najbogatszych gmin w Polsce...... Teraz próbują ratować się stawiając radar na każdej ulicy łącznie z zakazami postoju. Każdej ulicy pilnuje dwóch strażników miejskich i nie da się nie "zarobić" przystawając na chwilę w poszukiwaniu drogi. Zachęca to "letniskowiczów"? Chyba nie, zwłaszca że wybrzeże mamy całkiem długie.....
Od: ~BB (Gość) z dnia 2015-01-26 14:30:46
I to jest najlepsze! Skoro znaleźli się w takiej sytuacji, to już jest ewidentny znak, że coś tu sie nie dodaje...
Od: ~Max Kolanko (Gość) z dnia 2015-01-26 13:47:04
Każdy radny, który powie choć jedno złe słowo na wodza popełni polityczne harakiri. Nabiorą wody w usta i udawać będą głupa. Jak zwykle.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2015-01-26 13:42:54
:)
Od: ~BB (Gość) z dnia 2015-01-26 13:17:40
No to to jest petarda... tylko co Ci biedni radni teraz zrobią. Każda odpowiedź będzie podważała ich własny autorytet. Lol... Czy ktoś myślący logicznie ma jakieś wątpliwości jak ten samorząd działa? Otacza nas stado baranów czy (w skrócie myślowym) wszyscy siedzą u wójta w kieszeni?

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Tematy z kategorii mało poważne, lecz ważne!
- Budżet gminy Włoszakowice za rok 2016.
- Respektowanie prawa w gminie Włoszakowice.
- Inwestycje w gminie Włoszakowice.
- Nieszczęśliwe zdarzenia na terenie gminy Włoszakowice.
- Spojrzenie na pracę samorządowców.
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook