9

Prawa miejskie jednak nie dla wsi (miasteczka) Włoszakowice!!


Na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice (www.wloszakowice.com.pl) ukazał się artykuł częściowo podsumowujący naszą działalność. Jako krótkie uzupełnienie  muszę  stwierdzić, iż pomimo, że zrobiliśmy wiele… to chcieliśmy zrobić o wiele więcej. Niestety stosunek naszego samorządu wobec ludzi, którzy poświęcają swój czas na to,  aby podpowiedzieć samorządowcom jak działać aby było lepiej… okazał się bardzo wrogi. Wrogość ta przekracza wręcz granice rozsądku i absurdu.  Jako moje działania (jako blogera) jak i wspólny wysiłek stowarzyszenia,  do włoszakowickiego Urzędu Gminy wysłanych było kilkadziesiąt pism, wniosków oraz skarg. Jako, iż minęło już niemal 1,5roku od czasu rozpoczęcia działalności strony, myślę, iż jeden z kolejnych postów powinien zająć się podsumowaniem starań na rzecz walki z absurdami  jak i reakcji na te działania ze strony naszego samorządu. W międzyczasie chciałbym jednak podnieść jedno ważne wydarzenie. Kilkakrotnie na tym blogu podkreślałem działania Wójta w dążeniu do uzyskania dla Włoszakowic statusu „miasta”. Wójt opowiadał o „oczywistych korzyściach” wynikających z tej zmiany przy każdej gminnej okazji, w której brał udział. Wypowiadał się również o tych planach w  mediach,  gdzie już poznany redaktor gazety ABC wcale nie przeszkadzał naszemu Wójtowi w głoszeniu populizmu  http://wloszakowice.org/?module=post&id=24 . „Oczywiste korzyści” o których wspomina Pan Wójt, są mi całkowicie nieznane… pomimo starań i prób znalezienia pozytywnych aspektów wprowadzenia praw miejskich… niczego nie udało się odnaleźć(po prostu… oprócz „prestiżu” żadnych innych korzyści nie ma). Da się jednak znaleźć wiele negatywnych strony takiej zmiany, jakimi są np. wyższe koszty utrzymania urzędu (potrzebnych by było kilkunastu nowych urzędników). Nie będę się rozwodził na ten temat, bo obszernie wypowiadałem się w tej sprawie w postach historycznych. Pytanie odnośnie uściślenia tych często wspominanych „oczywistych korzyści” zadałem jakiś rok temu. Wójt nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Kilka tygodni temu ponowiłem to zapytanie jako strażnik obywatelski wspierany przez instytucję walczącą o „zasady dobrego rządzenia” watchdog.org.pl . Wójt o dziwo na moje pytanie odpowiedział. Jak i na każde inne pismo, odpowiedź była negatywna – czyli – Wójt nie udzieli mi informacji  co w jego przekonaniu  było „oczywistymi korzyściami” wynikającymi z przemiany Włoszakowic w miasto. Odmowną odpowiedź umotywował „brakiem działań Gminy zmierzających do uzyskania praw miejskich dla wsi Włoszakowice”. Przyznam szczerze, iż w pewnym stopniu „kamień spadł mi z serca”. Uznałem, że opowieści Wójta o tych wspaniałych zmianach, które weszłyby do naszego życia codziennego ze zmiany wsi w miasto były tylko populizmem mającym na celu „gilganie EGO” pewnej części mieszkańców Włoszakowic, którzy wstydzą się tego, że mieszkają na wsi. Patrząc na to z innej perspektywy, być może takie plany miały tylko nakarmić głód megalomanii naszego Włodarza. Trudno odpowiedzieć na pytanie co było powodem planów naszego Wójta! Ważne, że głowa naszego urzędu gminy z tego niemądrego pomysłu zrezygnowała! Jako odpowiedź na pismo Wójta, pozytywnie odniosłem się do samokrytycznego podejścia naszego Włodarza do jego własnej osoby i do własnych pomysłów. Pochwaliłem to, że Wójt potrafi rewidować swoje pomysły, plany i potrafi z nich zrezygnować,  jeżeli pomimo wcześniejszego, przedwczesnego zachwytu później uzna je za niemądre. Jako, że dowiedzieliśmy się już, że Włoszakowice pozostają wsią – to warto by też było dowiedzieć się czy menadżer naszej gminy robi wszystko,  aby była ona zarządzana roztropnie i gospodarnie. Pierwszą rzeczą jaka przyszła mi na myśl, a która tyczy się gmin wiejskich jest „Fundusz Sołecki”. Co to jest fundusz sołecki? Dla ułatwienia posłużę się cytatami z Wikipedii: Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku.------ O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Z powyższego wynika jeden ważny wniosek, wprowadzenie funduszu sołeckiego wprowadziłoby decentralizację decyzyjności odnośnie wydatkowania naszych pieniędzy. Fundusz sołecki przyczyniłby się do ograniczenia tzw. lokalnej monarchii i centralnego systemu wydatkowania środków. Jakie są jeszcze inne benefity z wprowadzenia funduszu sołeckiego? Otóż – Gmina otrzymałaby w naszym przypadku 30% zwrotu, kwoty zarządzonej wysokości środków funduszu. Zwrot pochodziłby z budżetu centralnego czyli z budżetu Państwa. Czyli dlaczego w gminie wprowadza się fundusz sołecki? Dlatego, że to się opłaca! Sołectwa wprowadzają nawet miasta (dzieląc osiedla na sołectwa) i korzystają z dobrodziejstw ustawy o funduszu sołeckim à http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,13668996,Solectwa_w_Poznaniu__Wies_w_miescie_to_wieksze_pieniadze.html  Dlaczego zatem Włoszakowice są  wsią bez sołectwa? Dlaczego Włoszakowice czy też inne wsie naszej gminy nie korzystają z dobrodziejstw funduszu sołeckiego? Nie wiem tego. Odpowiedziami jakie przychodzą mi na myśl są dwa stwierdzenia. Pierwsze… tyczy się właśnie tego, że Wójt musiałby „podzielić się władzą”. Czuję, że on tego bardzo nie lubi. Podczas ostatniego zebrania wiejskiego w Bukówcu, sołtys zapraszał wszystkie Panie do udziału w dniu kobiet organizowanego przez Wójta. Jak stwierdził – sam dziwi się, że w tym roku wejście kosztuje tylko 10 złotych. http://wloszakowice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2968&Itemid=2  Gdybym nie czuł, że sołtys chętnie wyprosiłby mnie z sali rozwiałbym, zdziwienie sołtysa. MAMY PRZECIEŻ ROK WYBORCZY! Co to zmienia? Gdyby fundusz sołecki istniał… to pieniądze na takie cele (imprezy, inwestycje, dożynki itp.) miałoby sołectwo, a nie nasz wielki, dobry i roztropny dobroczyńca w postaci Wójta, który to rzuca nam monetami niczym król z karocy. To właśnie może boleć Wójta – gminne pieniądze nie szłyby bezpośrednio na promocję jego osoby – zaś wydawane byłyby przez mieszkańców danego sołectwa na podstawie ich decyzji a nie Wójta. Drugi z powodów jakimi mógł kierować się nasz Włodarz aby działać na szkodę gminy  i aby nie wprowadzać funduszu sołeckiego byłoby przyznanie się do niemądrej decyzji podjętej podczas poprzedniej kadencji. Chodzi tutaj oczywiście o rezygnacje z sołectwa we Włoszakowicach. Rezygnacja z sołectwa jest kolejnym dowodem na to, że prywatne zatargi Wójta są dla niego ważniejsze niż dobro gminy, którą zarządza. Czy któreś z moich domniemań odnośnie braku funduszu sołeckiego w naszej gminie są trafne? Ja tego nie wiem… ale jakakolwiek byłaby odpowiedź na to pytanie fakt jest faktem. Gmina Włoszakowice traci na braku funduszu sołeckiego. Z tego właśnie powodu postanowiłem wnioskować do Wójta Gminy Włoszakowice o dostęp do informacji pozwalających odpowiedzieć na pytanie „Ile gmina Włoszakowice traci na tym, że nie wprowadziła funduszu sołeckiego?”. Czy ja odpowiedź na to pytanie dostanę? Zapewne pomocy w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie nie uzyskam… Na szczęście dojście do tej wiedzy nie jest trudne! (choć mam nadzieję, że Wójt poprawi mnie o ile moje obliczenia są błędne)

Wysokość szacowanego funduszu sołeckiego dla danych sołectw gminy Włoszakowice (według danych z 2012r):

-  Sołectwo Boguszyn: 13406,4pln

- Sołectwo Boszkowo: 6498pln

- Sołectwo Bukówiec Górny: 34200pln (sołtys Bukówca miałby fajną sumę na urządzenie dnia kobiet)

- Sołectwo Charbielin: 3009,6pln

- Sołectwo Dłużyna: 15629,4pln

- Sołectwo Dominice: 3556,8pln

- Sołectwo Grotniki: 19323pln

- Sołectwo Jezierzyce Kościelne: 17236,8pln

- Sołectwo Krzycko Wielkie: 29104,2pln

- Sołectwo Sądzia: 8344,8pln

- Sołectwo Skarżyń: 2530,8pln

- Sołectwo Zbarzewo: 11559,6pln

- Gdyby sołectwo istniało we Włoszakowicach: 34200pln

Razem dawałoby nam to kwotę 198600pln, która byłaby budżetem obywatelskim gminy Włoszakowice. O celu wydatkowania środków decydowaliby sami mieszkańcy, nie Wójt! Nie trudno obliczyć, że 30% tej kwoty czyli 59580pln gmina otrzymałaby corocznie jako zwrot z budżetu państwa!! Biorąc pod uwagę, że fundusz sołecki mógł być wprowadzony w roku 2010, to łatwo oszacować, że strata gminy Włoszakowice z tytułu braku odpowiedniej decyzji w tym kierunku to blisko 220tyś pln. Te 220tyś pln gmina uzyskałaby bez żadnego wysiłku, wkładu pracy, poświęcenia!! Do tej straty doprowadził menadżer Gminy (Wójt), któremu to płacimy 200tyś pln rocznie po to aby zarządzał finansami gminy w sposób roztropny!! Przecież to absurd!! No cóż… ewentualne wnioski pozostawiam bez komentarza.

http://youtu.be/bWcHVHd6HFE

 Nagranie z 12.10.2012 (XX Lecie LO Włoszakowice)


Komentarze
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-03-19 11:56:18
Klaun to mocne określenie. Jednakże trudno znaleźć inne jak się chce powiedzieć, że ktoś stara się tak zadowolić towarzystwo, że aż się wygłupia. Ostatnio widziałem jak na zebranie wiejskie w Dłużynie nasz Wójt przyszedł ubrany za... strażaka. No cóż... wywołało to uśmiech na mojej twarzy. Nasz Włodarz to dobry aktor. Wszędzie chce wypaść dobrze. W kościele pada krzyżem... przed strażakami jest strażakiem, przed ludźmi jest dobroczyńcą, przed kobietami feministą, przed muzykami - melomanem, podczas państwowych imprez zagorzałym patriotą (pomimo swojego zdania o powstańcach), przed rodzicami dzieci szkolnych jest przyjacielem szkoły, przed rodzicami dzieci przedszkolnych jest przyjacielem przedszkola. Dobrze, że nie ma u nas organizacji zrzeszających transwestytów... Wójt wszystkim "kadzi", obiecuje i wmawia rzeczy, których nigdy nie robił, nie robi ani nie zamierza robić. Czy ja zamierzam stawać do boju z Wójtem w wyborach? Nigdy nie było to moim zamiarem. Zresztą - każdy kto mnie kiedyś o to podejrzewał chyba teraz nie ma żadnych złudzeń. Twórca takiej strony (jak ta) za bardzo się eksponuje, naraża na obrzucanie pomówieniami ze strony samorządu. Mam nadzieję, że działalność tej strony przyczyni się do tego, że kolejny, inny (daj Boże) Wójt zrozumie to, że władzy nie należy trzymać się każdym kosztem. Zrozumieć to też muszą wyborcy. Jak się już człowiek nie nadaje... to powinien ustąpić. Na wszelki wypadek powinno się wymieniać Wójta tak jak prezydenta - co dwie kadencje. Wyeliminowałoby to ryzyko tworzenia "gminnej firmy" ... ze sporą grupą ludzi otwarcie i ślepo wspierających Wójta... dla własnych majątkowych korzyści.
Od: ~PacMan (Gość) z dnia 2014-03-19 11:18:27
Byłem ostatnio świadkiem rozmowy dwóch pań odnośnie imprezy w Bukówcu, o której wspominasz. To co usłyszałem, chyba nadaje się na stronę "o absurdach". Nie mam w zwyczaju nikogo obrażać, dlatego użyje łagodniejszej formy cytatu. Panie w rozmowie stwierdziły, że nasz Wójt... to... "klaun ubrany w garnitur, który skacze, klaszcze, rozrzuca łakocie i tańczy tak by za wszelką cenę zadowolić publikę". Stwierdziły też, że jeżeli Wójtowanie polega na "klaunowaniu" to nikt nigdy nie wygra z naszym Włodarzem w wyborach. Jaki zatem admin widzisz sposób na wymianę osoby, stylu, sposobu rządzenia gminą? Z klaunem może wygrać w bojach tylko inny klaun. Bierzesz się za to Admin? Nie wygrasz...
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-03-18 11:41:03
U nas niestety jest tak... że problemem są nie Ci co problemy i niegospodarność stwarzają... ale Ci co je zauważają. Ludzie, którzy widzą anomalie według naszego Wójta powodują "kłótnie i podziały w społeczeństwie". No cóż... najlepiej jakby wszyscy mieli takie samo zdanie i aby było ono pozytywne w kierunku władzy. I choć ja od moich rodziców nigdy nie słyszałem "wyzywania" na ówczesną "socjalistyczną" władzę... to trudno mi się pogodzić z tym, że takie standardy wprowadza się we Włoszakowicach.
Od: ~Natasha (Gość) z dnia 2014-03-18 09:23:58
Gdyby w UG siedział ktokolwiek kogo interesuje sytuacja finansowa gminy... to nie byłoby o czym rozmawiać. Strona odnośnie absurdów miałaby mały sens. Gdyby pieniądze nie były rozrzucane na boki... nie byłoby problemu z małą szkołą, z wiatrakami... z boszkowem, zabytkiem, chodnikami... petycjami... i całym tym ogólnym bałaganem. Na wszystko byłyby pieniądze. Nie byłoby też powodu aby Wójt zaciekle walczył o to aby ukrywać jak wydaje pieniądze. Nie musiałby \\\"niszczyć ludzi\\\" aby utrzymywać się u władzy. Mądry i dobry Wójt byłby ponownie wybierany nie dlatego, bo się go ludzie boją... ale dlatego, że jest dobry!
Od: ~PacMan (Gość) z dnia 2014-03-17 16:59:06
Adminku... dobry jesteś w cyferkach!! Jednakże zauważam, że mijasz się z celem jeżeli chodzi o zrozumienie tego o czym piszesz w społeczeństwie. Nasz wódz dobrze wie, że poziom wiedzy o finansach wśród ludzi jest marny. Korzystając z okazji... wydaje pieniądze tak jak mu się podoba. Czyli... na lewo i prawo.
Od: ~Daniel (Gość) z dnia 2014-03-13 10:04:08
JAKBY TU CHODZILO O KOLEJNE 50KOLA DO KABZY WÓJTA TO PEWNIE BY SIĘ POSTARAŁ. a TAK? wIDAĆ... JEŻELI NIE JEST JEGO OSOBISTY ZYSK... TO MUSI BYĆ TO STRATĄ. mA SIĘ MARNOWAĆ TE 50KOŁA TO NIECH SOBIE JE WÓJT WEŹMIE! a CO TAM!! lEPIEJ WÓJTOWI W ŁAPĘ NIŻ PROSTO W BŁOTO!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-03-11 16:49:47
Maksio, nie zgodzę się z Tobą! Przechodziłem w bliskiej odległości od Wójta. Był odwrócony tyłem do mnie... rozmawiał z jednym ze swoich urzędników. Odpowiedział mi "dzień dobry" nie odwracając się nawet w moim kierunku. Albo ma oczy z tyłu głowy, albo mu podinspektor ds. edukacji podpowiedział kto idzie ;) Tak "nie lubić" mnie może tylko i wyłącznie oryginalny Wójt! :)
Od: ~Max Kolanko (Gość) z dnia 2014-03-11 16:39:38
adminku... Na tym nagraniu wideo jest pomylka. Nie nagrales wojta tylko jednego z jego sobowtorow. Wojt jak cos mowi to TAK JEST!!!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-03-11 11:14:03
Wójt... oczywiście swoje przemówienie czyta z kartki ;)

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Tematy z kategorii mało poważne, lecz ważne!
- Budżet gminy Włoszakowice za rok 2016.
- Respektowanie prawa w gminie Włoszakowice.
- Inwestycje w gminie Włoszakowice.
- Nieszczęśliwe zdarzenia na terenie gminy Włoszakowice.
- Spojrzenie na pracę samorządowców.
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook