2

Odpowiedź gminy w sprawie "nielegalnego schroniska".


Wracając do tematu respektowania praw zwierząt w gminie Włoszakowice przypominam sprawę. Dnia 6 stycznia, mając głębokie podstawy ku temu by sądzić, iż w gminie Włoszakowice nie respektuje się prawa dotyczącego ochrony zwierząt napisałem do gminy wniosek z prośbą o wyjaśnienia. Wniosek znajdziecie na jednym z poprzednich postów na tym blogu, podaje link: http://www.wloszakowice.org/index.php?module=post&id=86

Wójt gminy Włoszakowice odpowiedział mi pismem z dnia 15 stycznia 2015r. w następujący sposób (tekst przepisałem aby był bardziej czytelny na blogu):

 -----------------------------------------------------------------

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 6 stycznia 2015r. (data wpływu:7 stycznia 2015r.) dotyczącego udostępnienia informacji publicznej w wymienionym zakresie, działając z upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice uprzejmie informuję:

1. Gmina Włoszakowice w 2013 i 2014 r. nie miała podpisanej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta.

2. Gmina Włoszakowice w 2013 i 2014r. Nie miała podpisanej umowy z podmiotem zajmującym się sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

3. W 2013r. zapewniono opiekę 10 psom, w 2014 zapewniono opiekę 11 psom. W tych latach nie było potrzeby zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom.

4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2013 r. wyniósł 13611,84 zł, a w 2014r. wyniósł 7808,75zł.

Jak sami Państwo widzą, gmina w żadnym stopniu nie odniosła się do konsternacji odnośnie łamania prawa zwierząt co do czego utwierdzają nas organizacje pozarządowe, między innymi Ogólnopolski Związek Ochrony Zwierząt. Dlatego też, zgodnie z zapowiedzią, w porozumieniu z OZOZ postanowiłem wysłać pisma do Wojewody, RIO oraz NIK. Treść pisma do wszystkich wspomnianych instytucji była podobna i wyglądała tak:

------------------------------------------------------------------------------- 

Niniejszym, działając w imieniu własnym, wnoszę o wszczęcie doraźnej kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wykonywanie przez Gminę Włoszakowice zadań własnych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w oparciu o kryteria wskazane w art. 5 ust. 1 Ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Jako uzasadnienie wniosku pragnę wskazać następujące fakty.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że przyjęty przez Radę Gminy „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” nie zawiera wskazania podmiotów, które mają zajmować się poszczególnymi zadaniami wskazanymi w „Programie...”, co jest sprzeczne z orzecznictwem sądów administracyjnych.

Dalej wskazuję, że zwierzęta realnie trafiają do placówki, która nie widnieje w rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, co oznacza, że nie jest to schronisko. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, zabrania się odławiania zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku, natomiast nie sposób jest dojść, czy takie miejsce rzeczywiście jest zapewnione.

Co więcej, kierownictwo placówki nie prowadzi jakiegokolwiek rejestru przyjętych i wydanych zwierząt, co samo w sobie rodzi pole do nadużyć.

Z uwagi na powyższe, istnieje silne podejrzenie, że środki publiczne wydawane są przez Gminę w sposób niezgodny z prawem i nierzetelny.

Być może Państwo zauważyli, że w moim wniosku z dnia 6 stycznia nie bez powodu pytałem o faktury, rachunki dotyczące kosztów odławiania i opieki bezdomnych zwierząt będących „pod opieką” gminy Włoszakowice. Jak Państwo widzą, wójt gminy Włoszakowice raczył te zapytanie zignorować. Licząc na to, iż jest to zwykłe niedopatrzenie, broń Boże nie wynikające z chęci zatajenia informacji na temat wydatków gminy Włoszakowice – postanowiłem ponowić zapytanie odnośnie tej kwestii.

Na zakończenie chciałem dodać, iż jak na razie odpisała mi Regionalna Izba Obrachunkowa, wzywająca przewodniczącą rady gminy Włoszakowice o przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia sprawy.

Poniżej wspomniany wniosek do wójta gminy Włoszakowice:

--------------------------------------------- 

Szanowny Panie Wójcie.


Dziękuje za odpowiedź na wniosek z dnia 6 stycznia 2015 roku. Jednakże chciałbym zauważyć, iż prośba o przekazanie rachunków oraz faktur tyczących się kosztów odławiania oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Włoszakowice została zignorowana.

Z uwagi na powyższe chciałbym ponownie zgłosić wniosek wynikający z prawa o dostępu do informacji publicznej o udostępnienie faktur oraz rachunków dotyczących wszelakich kosztów opieki jak i odławiania bezdomnych zwierząt w gminie Włoszakowice za lata 2013 oraz 2014. Z Pana odpowiedzi wynika, iż suma kwot z rachunków i faktur za rok 2013 winna wynosić 13611,84PLN, a za rok 2014 - 7808,75PLN.

Odpowiedzi proszę udzielić w formie elektronicznej na adres kuba@makowicz.pl

Z wyrazami szacunku


Komentarze
Od: ~swój (Gość) z dnia 2015-04-22 05:09:22
nic dziwnego skoro psy niektórych radnych żyją w warunkach bardziej niż skandalicznych !tak prawdę mówiąc pan X czy pani Y ma w DUPIE DOBRO ZWIERZĄT tu liczy się tylko ile i gdzie można jak najwięcej zarobić bez urazy ale to jest PIERDOLONA PYRLANDIA
Od: ~nieznajomy (Gość) z dnia 2015-03-03 00:02:38
widzę że większości ludzi którzy mieszkają w gminie los zwierząt a konkretnie piesków jest obojętny

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Tematy z kategorii mało poważne, lecz ważne!
- Budżet gminy Włoszakowice za rok 2016.
- Respektowanie prawa w gminie Włoszakowice.
- Inwestycje w gminie Włoszakowice.
- Nieszczęśliwe zdarzenia na terenie gminy Włoszakowice.
- Spojrzenie na pracę samorządowców.
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook