13

LIST OTWARTY DO WÓJTA ORAZ RADY GMINY WŁOSZAKOWICE W SPRAWIE ORZECZENIA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO


List otwarty kierowany do Wójta oraz Rady Gminy Włoszakowice wklejam w postaci tekstu by był czytelniejszy. 

Szanowny Panie Wójcie, szanowni Państwo Radni.

 

                Zwracam się do Państwa z prośbą oraz wnioskiem dotyczącym poszanowania prawa w Polsce. Prośba tyczy się mojego wniosku z dnia 05.01.2013 dotyczącego dostępu do informacji publicznej w postaci otrzymania szczegółów odnośnie wydatków budżetowych gminy Włoszakowice za rok 2012. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi w na moje pismo, pomimo moich apeli kierowanych do Radnych Gminy Włoszakowice, którzy piastują kontrolną funkcję nad pracą Wójta Gminy Włoszakowice p. Stanisława Waligóry. Skargę w tej sprawie skierowałem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który dnia 06.09.2013 uznał, iż Stanisław Waligóra jest w sprzeczności z prawem, dopuścił się bezczynności w stosunku do mojego wniosku i że winien na ten wniosek odpowiedzieć. Aby wyrok potwierdzić, odwołałem się od niego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który to dnia 05.09.2014 potwierdził, iż wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpowiada prawu. Dodatkowo  NSA z siedzibą w Warszawie uznało, iż informacja publiczna, o którą wnioskuję jest informacją prostą. Nie może być zatem uzasadnienia dla braku udzielenia odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

                Chciałbym przytoczyć istotny fragment uzasadnienia orzeczenia NSA z siedzibą w Warszawie:

„Naczelny Sąd Administracyjny uznaje jednak, że żądana przez skarżącego informacja, w postaci wyjaśnienia w sposób konkretny wyszczególnionych pozycji dokumentu wydatków gminy na rok 2012 – pozostaje informacją prostą. Żądane bowiem przez skarżącego informacje znajdują się już w posiadaniu gminy, a zatem nie musi ich ona od początku wytwarzać. Zarazem nakład pracy związany z odpowiedzią na wniosek, choć istotny, to nie osiąga takiego poziomu, aby uznawać, że wniosek skarżącego z dnia 5 stycznia 2013 r. dotyczy informacji przetworzonej. Należy w tym miejscu zwrócić dodatkowo uwagę, że kwestie poruszane we wniosku łączą się z materią finansów publicznych, a gospodarowanie nimi objęte jest przez ustawodawcę szczególnie szeroką jawnością (zob. art. 33 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Obywatel ma pełne prawo wiedzieć, jak i na co dokładnie jednostka samorządu terytorialnego wydatkuje środki publiczne. Żądanie informacji o tym, "co się kryje" za poszczególnymi pozycjami budżetowymi nie może być zasadniczo poczytane za żądanie informacji przetworzonej. Precyzyjne wyszczególnienie przez skarżącego tych elementów gospodarki finansowej, które chce on zweryfikować i o które pyta – nie może być uznane za prowadzące samo przez się do zakwalifikowania żądanej informacji jako informacji przetworzonej.”

                ORZECZENIE NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO JEST OSTATECZNE I NIE PODLEGA ZASKARŻENIU.

                Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić muszę, iż od stycznia 2013 roku, Stanisław Waligóra jako wciąż aktualny Wójt Gminy Włoszakowice jest w sprzeczności z prawem i pozostaje bezczynny na udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dlatego też zwracam się do Państwa z ogromną prośbą oraz wnioskiem o niezwłoczną i natychmiastową odpowiedź na pismo z dnia 05.01.2013 roku, zwłaszcza, iż czeka on na odpowiedź już niemal dwa lata. Informacje, o które wnoszę są o tyle istotne, iż tyczą się sposobu prowadzenia finansów gminy Włoszakowice, a w aktualnym przedwyborczym okresie, mogą dostarczyć wyborcom wielu istotnych informacji na temat jakości prowadzenia gminy przez p. Stanisława Waligórę. W mojej ocenie dalece nieuczciwym i niemoralnym byłoby przeciąganie procedur administracyjnych tak, aby odpowiedź na mój wniosek została udzielona  po wyborach,  zwłaszcza, iż nie ma już żadnych wątpliwości co do bezczynności p. Stanisława Waligóry w gestii i konieczności udzielenia informacji publicznej. Proszę o odpowiedź uczciwą, przejrzystą oraz pełną informacji wyzbytej prób uchylenia się od odpowiedzialności moralnej jaka na Państwu spoczywa. Biorąc pod uwagę szczególny czas, proszę Radę Gminy Włoszakowice o rozpatrzenie mojego pisma w trybie pilnym na najbliższej sesji Rady Gminy, dnia 05.11.2014.

 

Z wyrazami szacunku   

Jakub Mąkowicz

TEKST DODANY 05.11.2014

Chciałbym podać do informacji, iż Rada Gminy Włoszakowice wzieła pod obrady mój list otwarty. Odmówiono jednak udzielenia informacji o które wnosiłem w piśmie. Postawę tą przyjęto mimo orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który narzucił na Wójta obowiązek odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący szczegółów odnosnie wydatków gminy Włoszakowice. Sąd swój wyrok podkreślał stwierdzeniem "Obywatel ma pełne prawo wiedzieć, jak i na co dokładnie jednostka samorządu terytorialnego wydatkuje środki publiczne." .


Komentarze
Od: ~neutralny (Gość) z dnia 2014-11-05 19:11:08
Panie Hubercie ja Pana rozumiem -ale co by Pan napisał gdyby pan nie pracował jako poddany w gminie - to .......
Od: ~boszkowiak (Gość) z dnia 2014-11-05 13:11:04
Odpowiedź gminy to znowu mędrkowanie ,babranie -należy odpowiedzieć na konkretne pytania p. Mąkowicza - ta odpowiedź jest dobra dla chłopków-roztropków = wójt
Od: ~gośc (Gość) z dnia 2014-11-04 15:42:56
a ja myślę ,że będą się Bardzo starac obecnie panujacy by panowac kolejna kadencję - bo jak przyjdzie ktoś z zewnątrz to mogą wszystkie brudy , machloje ujrzec światło dzienne.................. Więc posatrajmy się by ich panowanie zakończyło sie
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-11-04 13:20:18
Nie wiem co z tego wyniknie. Myślę, że prawo niewiele dla p. Waligóry znaczy. Zapewne i tak będą mi utrudniać dostęp do informacji. To jest po prostu człowiek starej daty, niereformowalny. Nie wie co to znaczy jawność, demokracja, prawo obywateli do uzyskiwania wiedzy. On tego nie wie - nawet nie rozumie po co ktoś te prawa stworzył. Zobaczymy.
Od: ~boszkowiak (Gość) z dnia 2014-11-04 13:16:36
Czytam dzisiejsze ABC ciekawe jak to się zakończy Admin bądź czujny - dlaczego nie chcą ci udostępnić informacji publicznych może wyjdą inne przekręty wójta
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-31 10:26:03
Dodałem filmik ze spotkania z Juliuszem Mańczakiem w Bukówcu Górnym. Niestety też załapałem się na kadr ;) http://wloszakowice.org/index.php?module=post&id=61
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-30 23:15:35
Możemy ewentualnie przestać płacić podatki i palić opony na drogach :)
Od: ~bobi (Gość) z dnia 2014-10-30 23:12:19
A co mu grozi jeśli nie ujawni? Jakieś sankcje?
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-30 22:43:18
Też nie chce mi się wierzyć, że waligóra ujawni informacje. Chciałbym jednak abyście wszyscy wiedzieli - że według prawa nie ma żadnych wątpliwości, że powinien je ujawnić. Chciałbym abyście wiedzieli, że łamane są nasze prawa. Że ukrywa informacje do których mamy prawny dostęp. Waligóra stoi ponad prawem.
Od: ~gość (Gość) z dnia 2014-10-30 22:42:16
im bardziej jest tajmniczy i nie ujawnia, tym bardziej przekonuje mnie w tym że ma cos do ukrycia.
Od: Bez skrzydeł z dnia 2014-10-30 21:09:51
Jakoś nie chce mi się wierzyć, by p. Waligóra tak o udostępnił teraz te informacje. Tym bardziej jak weźmie się pod uwagę wysiłek jaki włożył w to, by ich nie ujawnić. Co nie zmienia faktu, że prawa trzeba przestrzegać i jest ono dla każdego. Tym bardziej dla wójta.
Od: ~radny (Gość) z dnia 2014-10-30 17:20:45
admin -Jestem przekonany że będzie stworzona prowokacja taka jak wobec p.Małecki, p. Mąkowicz czy p.John - w niezależnej gazecie Nasze Jutro -Stasiu prawdę napisze.
Od: ~ciekawy (Gość) z dnia 2014-10-30 17:07:37
Jestem ciekawy -odpowiedzi wójta i radnych

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook