44

Jeszcze nie było wyborów, a już mamy nowy samorząd!


Kiedy to zjawiłem się na pierwszej powakacyjnej sesji Rady Gminy… podczas pobytu na sali obrad i podczas obserwacji przebiegu głosowań nad uchwałami doznałem olśnienia. Radni ku mojemu zdziwieniu zaczęli zachowywać się z kulturą, zachowywali ciszę, porządek obrad. Nikt nie próbował mnie wyprosić, nikt nie kierował w moim kierunku obelg. Początkowo myślałem, iż powodem jest obecność na sesji reportera gazety ABC, p. Jacka Kuik, który jak się po sesji okazało, siedział zaraz za mną, a z którym to samorządowcy mają niezwykle przyjacielskie stosunki. Jednak byłem w błędzie, to nie p. Kuik wpłynął na zmianę zachowania i respektowania zasad kultury osobistej radnych gminy Włoszakowice. Jak się okazało, od września tego roku mamy możliwość oglądania Sesji Rady Gminy na gminnej stronie. Dzieje się to pomimo, iż pół roku temu Radni oraz Wójt raczyli odrzucić mój wniosek o publikowanie tychże nagrań na gminnej stronie po to aby dać możliwość mieszkańcom gminy obserwację spotkań radnych. Jak argumentowałem we wniosku – gminny, wykwalifikowany urzędnik gminny (podinspektor ds. edukacji) i tak siedział na sali GOK nagrywając sesję poświęcając na to godziny własnej pracy… dlaczego zatem marnować jego czas (i nasze pieniądze)? [WNIOSEK WYSŁANY 30.01.2014] Jak widać z poniższego pisma, Radni uznali, iż taka czynność jest zbędna i niepotrzebna… a nawet niezgodna z prawem.

 Przytoczę może wspominany w piśmie od  Wójta paragraf z gminnego statutu:

§ 45.

 Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

Przebieg sesji można zapisać przy pomocy urządzeń technicznych rejestrujących dźwięk lub obraz. Zapis przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z sesji przez Radę.

----------------------------------------------------------------

Z tekstu w statucie gminy wynika, iż zapis wideo usuwany jest zaraz po sporządzeniu protokołu z sesji. Z tego właśnie powodu nie ma możliwości publikacji go na stronie gminy. Co uległo zmianie? Statut Gminy w tej kwestii się nie zmienił. Polskie prawo również. Jak zatem dzieje się to, że w styczniu moja prośba jest niezgodna z prawem, a w we wrześniu radni i wójt stwierdzili, że sami będą przeczyć własnym postanowieniom i rozpoczną publikacje serialu pt. „Mamy wspaniałych Radnych”?? Czyżby po prostu nasz samorząd stosował się do prawa tak jak im się aktualnie podoba i jak im w danej chwili pasuje?

Pomimo, iż cieszę się, że nagle Radni przyznali mi rację co do konieczności publikowania ustawodawczych zebrań radnych, zastanawiam się skąd nagle przyszły te zmiany? Co skłoniło radnych do zmiany stanowiska? Nie tylko zmiana ich stanowiska odnośnie publikacji nagrań mnie zaskoczyła, lecz rozmiar tych zmian! Powodem tych zmian są nadchodzące wybory? Świadomość, że spotkanie publikowane jest na gminnej stronie? Czy po prostu próba zmiany nadwątlonego wizerunku, reprezentowanego przez mizerną jakość pracy samorządu jak i służalczości wobec Wójta?

Co wraz z wrześniem 2014 roku zmieniło się w spotkaniach radnych, spróbuje wylistować:

  • Nagle „schudł” stolik. Najwyraźniej Radni Gminy Włoszakowice uznali, iż niestosownie jest siedzieć przy tak sowicie zastawionym stole na oczach mieszkańców gminy Włoszakowice. Radni słusznie uznali, iż należy udawać skromnych oraz oszczędnych, niemal pusty stół pozbawiony strawy, słodyczy, luksusów o tym dobitnie świadczy. (zdjęcie zrobione 25.09.2014 zaraz po odbytej sesji rady gminy)

Jak ten sam stół wyglądał w czerwcu 2013 roku? Nieco inaczej… sami zobaczcie. Jak sami zauważycie, jeszcze wtedy na sesje uczęszczał Wójt p. Stanisław Waligóra.

Ja na sesje uczęszczam od września 2013 roku… i ani razu nie miałem „szczęścia” widzieć go przy stole razem z radnymi. :(

Kolejne zmiany?

  1. Radni zaprzestali kierować obelgi w kierunku siedzących cicho (nie mamy prawa głosu) obserwatorów sesji rady gminy. Moją prośbę i wniosek o przystopowanie tak uwłaczającego zachowania radnego, Pani Przewodnicząca sprytnie, na potrzeby nagrania tak „przekształciła” własnymi słowami, jakbym wnioskował o ciszę na sali – a nie o zachowanie podstaw kultury osobistej, co było moim podstawowym zamiarem. Dzięki takiemu aktorskiemu zabiegowi, pierwsze wrześniowe spotkanie radnych oczami widza, przebiega w sposób przyjazny i kulturalny. O sprawach przykrych jak i wstydliwych… jak widać, lepiej nie mówić!
  2. Radni zaprzestali wymuszać na obserwatorach, darowizn i datków… stwierdzając, że „jeżeli coś chcecie zrobić dobrego – to dajcie nam pieniądze”. Nie wiem dlaczego dwójka osób obserwujących sesję rady gminy, staje się dla radnych celem szyderstw, drwin, obelg i wymuszeń… nie to jest przecież powodem ich spotkania w sali GOK, jednakże z początkiem września nagle się to skończyło! I DOBRZE! Na potrzebę zaś, nagrania pierwszej wrześniowej sesji, p. Przewodnicząca stwierdziła, że oni nie wymuszali datków… zaś „kwestują pełni przejęcia dla ludzi potrzebujących”. Brawo… tylko czy „ludzie potrzebujący” nie będą się wstydzić tego, że kwestuje się w ich sprawie w takim stylu?
  3. Na wcześniejszych sesjach rady gminy, radni wychodzili z sali by powrócić za moment… również podczas głosowań! Bóg jeden wie, jak naliczane są głosy nieobecnych radnych. Fakt jednak faktem… od czasu prezentacji nagrań na gminnej stronie, uległo to zmianie.
  4. Wcześniejsze spotkania radnych wyglądały bardziej jak spotkania towarzyskie. Dogodność „poplotkowania”. Słyszany był gwar, radni rozmawiali między sobą nie słuchając czytanych uchwał (coś jak w naszym sejmie).
  5. Radni notorycznie odbierali telefony komórkowe (i rozmawiali przez nie) podczas sesji Rady Gminy. Nikomu nigdy to nie przeszkadzało, było to przez radnych uważane za rzecz normalną. Tymczasem, na pierwszej wrześniowej sesji p. Przewodnicząca stwierdziła, że „oczywiście wszyscy mamy wyłączone telefony komórkowe…” tak jakby chciała przekazać obserwatorom wideo, że to jest u nich standard.
  6. Z początkiem września, radni zaprzestali omawiać tematy ich obrad i głosowania stwierdzając, że wszystko omówione było podczas spotkań komisji (spotkania radnych poza sesją rady gminy). Dzięki temu obserwatorzy wideo, oprócz kultury, uśmiechniętych twarzy radnych, cudownej atmosfery mogą jeszcze zobaczyć, że wszyscy radni są „za”… jednak nie dowiemy się w jakich sprawach głosują…. nie dowiemy się również na ile merytoryczna i logiczna jest ich dyskusja… (co wielokrotnie dawało mi powód do śmiechu). Po takim zabiegu spotkania radnych skróciły się z 3 godzin… do 40minut.
  7. Ostatnie sesje, zaowocowały wykorzystywaniem przez p. Przewodniczącą tzw. „dozoru policyjnego” stosowanego podczas sesji rady gminy wobec obserwatorów (czyli między innymi mnie) próbujących się wypowiedzieć podczas punktu obrad „wolne głosy i wnioski” (jedyny moment, w którym można się wypowiedzieć). Aby nie zakłócać sympatycznej atmosfery ukazywanej na wideo, postanowiono odebrać nam możliwość zabierania głosu. Owocuje to tym, iż widz sądzi, że w gminie nie ma problemów, rządy są idealne, prawo jest przestrzegane, logika króluje a samorząd jest uczciwy. Co prawda, p. Przewodnicząca ma prawo dbać i utrzymywać porządek obrad, jednak nie wobec osób, które ten porządek respektują. Tym samym „dozór policyjny” zmienia się w „dozór milicyjny”… czyli używa się pałkę do bicia nie w razie konieczności… lecz w razie chęci, potrzeby i wygody.
  8. Radni przestali komplementować się nawzajem (lub nawet samych siebie). Widocznie ktoś uznał, że wyglądało to komicznie i śmiesznie.
  9. Wideo na gminnej stronie jasno udowadnia nam, że sesje rady gminy pozbawione są uwag i obelg wobec urzędu starostwa leszczyńskiego, nadleśnictwa i innych instytucji, urzędów z którymi nasz samorząd jest „zmuszony” współpracować. Poprzednio dowiedzieć się mogliśmy, że wszyscy są źli, a „Polska to dziki kraj” (to dosłowny cytat)  - jedyne Włoszakowice są rządzone rozsądnie.

 

Każdy komu znudził się „KLAN” lub „NA DOBRE I NA ZŁE” może sobie odpalić gminną stronę i popatrzeć na sympatyczne pełne kultury spotkanie radnych. Radni przed gminną kamerą nagle zaczęli zachowywać się inaczej niż przed naszą kamerą! Jak to się stało? Chciałbym przytoczyć stwierdzenie jednego z komentatorów wypowiedziane podczas ostatnich mistrzostw świata w piłce nożnej w Brazylii. Chodziło tam, o piłkarzy, którzy udając upadek symulowali faul i często przez to nazywani byli „aktorami”. Komentator słusznie stwierdził, że nazywanie takich piłkarzy „aktorami” to obraza dla aktorów. Ponieważ jak stwierdził – aktorstwo to zawód, trudny zawód, wymagający zawód. Udawanie zaś to zwykłe oszustwo i tak powinni być nazywani piłkarze posądzani o wykorzystywanie aktorskich umiejętności w ich zawodzie. Ciekawe co nasi radni sądzą o wykorzystywaniu aktorstwa w ich zawodzie?

Ciekaw jestem czy ta „nowa Rada Gminy” również odrzucałaby wszystkie wysyłane przeze mnie wnioski, skargi i prośby. I tu nie mówię, już o takich podstawowych wnioskach jak prośba umieszczania dat na dokumentach gminnych lecz i dużo poważniejsze dokumenty. Nie wierzycie, że gmina posługuje się dokumentami bez dat, i że rada gminy nie przyjęła mojego wniosku o tak potrzebną zmianę i rozpoczęcie umieszczania dat na dokumentach? No to proszę pokazać mi datę na piśmie, które jest osobistym arcydziełem Stanisława Waligóry, a które kieruje niesamowicie sympatyczne rady w kierunku właścicieli sklepów na terenie gminy Włoszakowice! http://wloszakowice.org/?module=post&id=53 Nie martwcie się jednak… ta „stara, poprzednia, zła” Rada Gminy Włoszakowice odrzucała dużo ważniejsze wnioski. Np. Radni nie przejęli się dokumentami napisanymi przez Wójta Waligórę, z których jednoznacznie wynikało, że Wójt świadomie i celowo naraził gminę Włoszakowice na straty finansowe! Chodziło o sporą kwotę (ponad 100tyś pln)! Ta „stara, poprzednia i zła” Rada Gminy przymknęła również oczy, i zatkała uszy jak pokazałem im nagranie wideo pokazujące w jaki sposób Stanisław Waligóra intencjonalnie wprowadza mieszkańców gminy w błąd(czyli delikatnie mówiąc, mówi nieprawdę)! Co więcej! To samo nagranie wideo, pokazywało również, że Wójt wprowadza Radnych w błąd!! Jestem ciekaw… czy jak już Rada Gminy pracuje w „nowych standardach” to może powinienem przesłać wszystkie wnioski do ponownego rozpatrzenia?

A już na poważnie – często zastanawiam się, co jest powodem, dla którego Radni tak bardzo brną w dosyć wstydliwe postanowienia i uchwały gminne…. Nie wierzę, że powodem jest te 400pln miesięcznie, które otrzymują jako diety. Zacząłem się tutaj doszukiwać drugiego dna… i udało mi się dotrzeć do bardzo ciekawych dokumentów niejako wyjaśniających powody „wierności” Radnych wobec Wójta. Mam nadzieję, że uda mi się zgłębić i dokładnie zbadać tą sprawę i przedstawić ją Wam jeszcze przed wyborami samorządowymi.


Komentarze
Od: ~BB (Gość) z dnia 2014-10-21 17:31:39
Adminie moze za daleko brne w temat i moze to teraz nie istotne. Zrzera mnie jednak ciekawosc. Czy przejmujac budynek na rzecz gminy od skarbu panstwa gmina zwieksza swoj majatek? Czy wartosc posiadanego przez gmine majatku ma jakis wplyw na jej wiarygodnosc kredytowa?
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-10 15:05:20
Ręce się załamują... a serce się kraja. Na naszych oczach zabija się historię a my nic z tym nie możemy zrobić. Opieka gminy nad tym zabytkiem to jedna wielka bzdura. Obiekt w ZEROWYM stopniu był zabezpieczony - jak widać po moich zdjęciach, wszedłem tam bez żadnego problemu. Nie wierzę też, że gminy nie było stać choćby na folię aby przykryć dziurę w dachu. Woda i śnieg, która wpadała przez tą dziurę doprowadziła do zawalenia pięter. Jak widać... można w tym kraju zniszczyć zabytek i to bez konsekwencji. Panie Wójcie, droga Rado Gminy - gratulacje! Przyjeliście budynek od skarbu Państwa... pomimo, iż od razu było wiadomo, że nie potraficie się nim zając. Kto teraz odpowie za zniszczenia? Nikt?
Od: ~wieśniak (Gość) z dnia 2014-10-09 19:49:43
Czytam dzisiaj na stronie Urzędu gminy we Wł-cach, że gmina zamierza sprzedać folwark w Zbarzewie, o którym to dużo wcześniej pisał na stronie ORG Wł - ce, ADMIN... Panowie Mroziński i Wójcie!! To po co przejmowaliście 10 lat temu ten obiekt, bo wam dawali za darmo? Nie trzymał nad tym "łapy" konserwator zabytków? Przyjęliście go ( ten zabytek) z tzw. dobrodziejstwem inwentarza? Czy nasze Państwo jest tak głupie, że obdarowuje i uszczęśliwia na siłę kogoś, ( a mnie , zwykłego śmiertelnika łupi cały czas, nie zapewniając np. opieki zdrowotnej...), by ten obdarowany, przez 10 lat, nic-nierobienia mógł sprzedać zabytek dalej ,nawet za pół ceny? Dokąd idziesz Polsko- chciałbym zapytać!!! Temat te został wywołany przed wyborami, bo wójt chce się usprawiedliwić przed wyborcami z własnego zaniedbania jeżeli chodzi o ten folwark w Zbarzewie. Gmina sprzedała wiele obiektów, chce sprzedać kolejny. A co pozostanie do spieniężenia następcy....? Wielkie nic!!!!!!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-09 15:51:21
Doskonały link! Dzięki! Propaganda jak co cztery lata. Szkoda, że wyborów nie mamy co miesiąc!! :))
Od: ~edi (Gość) z dnia 2014-10-09 15:04:40
http://e-boszkowo.pl/index.php?id=78&id_artykulu=457
Od: ~edi (Gość) z dnia 2014-10-07 16:47:06
Przepraszam co to znaczy byc widzianym, w kościele, parku itp.... Waligóra jest wójtem a widuje go tylko na Dożynkach .........on do ludzi nie wychodzi wcale, a jeszcze jak chcecie sie przekonac to spróbujcie wejsc do UG i spróbowac z nim porozmawiac - dam sobie uciąc obie ręce , że nie będzie miał czasuuuuuuuuuuuuuuu, a jeszcze przed wejściem trzeba przedstawic z jaką sprawą chce się rozmawiac itp -- następna komuna po poprzedniej komunie
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-07 09:34:01
Chico - Juliusz Mańczak mieszka "lokalnie" od 1997 roku. Myślę, że to wystarczająco dużo aby uznać go za "swojego" :) Nie ma co ukrywać... nie ma wśród nas celebrytów. Popatrz na to z innej strony. Pan Mańczak wie jak wygląda demokracja! Co więcej! Stwierdza on, że demokracja we Włoszakowicach jest daleko za aborygenami! ;) Skorzystajmy z jego doświadczenia a nie zamykajmy się w swoim lokalnym zaścianku. Cieszę się, że przystajesz na moją rekomendację. Dodam, że p. Mańczak "jako Wójt" deklaruje wysłać pismo do Stowarzyszenia Obywatelskiego "watchdog" z prośbą o patronat nad utworzeniem transparentnego i w pełni demokratycznego samorządu. Wynika z tego, że ja zupełnie dosłownie będę patrzył na ręce ludzi dokonujących zmian w naszej gminie. Watchdog nie jest instytucją polityczną, nie popiera nikogo w wyborach. Jednak jako instytucja promująca "zasady dobrego rządzenia" wielokrotnie pomagała mi sugerować naszemu samorządowi konieczne zmiany. Zmiany te miały zapewnić, iż nasza gmina będzie demokratyczna, transparentna i uczciwa. Wszystkie te zmiany nasz samorząd odrzucił. Kilka zaś spraw trafiło nawet do sądu.... i są w toku. Reasumując - ktokolwiek ma obawy, że p. Mańczak mieszka "lokalnie" zbyt krótko... zawsze może głosować na p. Głuszak. Głosowanie na Waligórę w wyniku stwierdzenia "bo nie ma na kogo głosować" to najgorszy z możliwych wyborów....
Od: ~El Chico (Gość) z dnia 2014-10-06 23:13:58
Admin ja to rozumiem, ale zgłaszanie kandydata o którym nikt nic nie wie w dodatku nie "lokalnego" to taki "Tymiński" z '90 r Trochę strzelacie sobie w kolano, rozmawiam z ludźmi i wielu nawet bardzo wielu mówi że facet może mieć złote serce ale za krótki okres by się pokazał, by nabrał zaufania, by był taki "swojski" ludzie zagłosują na coś z czego nie do końca są zadowoleni ale "to" znają. Czas i życie pokaże ja również zdaję się na Twoją rekomendacje choć wolałbym wybierać kogoś kogo znam choćby z widzenia :) Pozdrawiam.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-06 20:16:11
Chico - przypuśćmy, że masz rację. Pomyśl sobie jaka wizja nas czeka. To samo... przez kolejne cztery lata. Wybijmy sobie takie myśli z głowy. PROSZĘ!
Od: ~El Chico (Gość) z dnia 2014-10-06 19:50:34
Marnie widzę szanse pana Mańczaka z racji choćby takich iż w ogóle nie jest znany nie jest to człowiek którego "widywać" można gdziekolwiek, ludzie wybiorą "po staremu" tak to widzę, człowiek na stanowisko wójta powinien być powszechnie znany, widywany w sklepie, kościele, na spacerze w parku, gdziekolwiek, dla wielu wyborców będzie to człowiek który niestety przychodzi znikąd i chce władzy...
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-06 18:49:01
Julisz Mańczak ma w porównaniu do większości aktualnych pretendentów do władzy w gminie Włoszakowice jeden ważny problem. On pracuje. Do tego doszły ważne sprawy rodzinne. Dopinguje go i "wyzywam" ale niektórych spraw się nie przeskoczy. Wiem, że trzeba p. Mańczaka przedstawić wyborcom, bo jak my tego nie zrobimy... to zrobi to Wójt i jego ekipa w znany już sposób. "Sto pytań do..." mogę odpalić w każdej chwili... Pierwsze spotkanie planujemy na sobotę - jutro potwierdzę. Odbędzie się ono we Włoszakowicach, najpewniej w Ripoście. Gdzie oprócz w-ce.org można poczytać o planach wyborczych komitetu stowarzyszenia? Nie wiem... jakiś koncept? Gazeta Wójta się raczej nie przyłączy... nie ma tam miejsc na treść... bo wszędzie zdjęcia Wójta...
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-10-06 17:08:45
ulotki z twarza pana Juliusza winny byc w kazdym sklepie i zakładzie w gminie.A spotkań z wyborcami kilkanaście. I to co w zapytaniu ponizej, kiedy i gdzie sie mozna spotkac z panem Juliuszem? Działajcie Adminie, to musi być kampanie jakiej gmina jeszcze nie widziała, bo tylko wtedy jest szansa na sukces.
Od: ~rbert.n (Gość) z dnia 2014-10-06 14:14:15
kiedy i gdzie odbędzie się "100 pytan do"? gdzie się tego mogą dowiedzieć ludzie nieczytający w-ce.org?
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-04 15:58:14
Bez Skrzydeł - tak, już poprosiłem kandydatów na radnych aby napisali o sobie kilka słów. A jeżeli chodzi o kandydata na Wójta, Juliusza Mańczaka planuje urządzić w przyszłym tygodniu tzw. "Sto pytań do...". Proszę każdego, przyjaciela, wroga czy też niezdecydowanego o zadawanie mu pytań. Trudnych pytań, ciężkich pytań! Pomęczmy go i rozwiejmy wszelakie wątpliwości. Ja również będę mu zadawał pytania... choć szczerze mówiąc, ja znam na nie odpowiedzi, jednak wy ich nie znacie a chciałbym abyście je poznali! Do udziału w "Sto pytań do..." zaprosiłem też Panią Głuszak. Na razie czekam na jej odpowiedź. Zaproszę również i Stanisława Waligórę - jednak tutaj raczej na nic nie możemy liczyć. Waligórze nie przystoi rozmawiać z ludźmi "niżej urodzonymi"....
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-04 15:52:26
Zizu - dzięki za dobre słowa. Od samego początku działania tej strony, cel był jeden. Zwalczyć patologie człowieka, który gnieździ się w pałacu trójkątnym zdecydowanie za długo. Nie sądziłem nigdy... że moja działalność doczeka wyborów - szczerze - sądziłem, iż radni są nieświadomi tego co wyczynia Wójt i że z ich pomocą uda się wyleczyć "raka". Myliłem się. Niestety! Teraz trzeba walczyć na ich gruncie, inaczej przez 4 kolejne lata będziemy patrzyli na ich samowolkę. Chcąc w stopniu jak największym zwiększyć szansę na osiągnięcie mojego celu... oszacowałem, iż Juliusz Mańczak będzie miał większe szanse niż ja (czy ktokolwiek inny). To ja w stowarzyszeniu zaproponowałem jego kandydaturę. Cieszę się, że mój wniosek zyskał aprobatę kolegów ze stowarzyszenia. Zwycięstwo p. Mańczaka będzie moim zwycięstwem. Ale również i Twoim Zizu. Model prowadzenia gminy jaki mamy zamiar wprowadzić, raz na zawsze uniemożliwi nie tylko aktualnemu... ale też każdemu przyszłemu Wójtowi ponowne wprowadzenie monarchii. Będziesz Zizu zadowolony!
Od: Bez skrzydeł z dnia 2014-10-04 15:26:10
Myślę Adminie, iż przed wyborami mógłbyś opublikować na swojej stronie program każdego z kandydatów. Może trochę czasochłonne, ale chyba dobry temat na artykuł ;)
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-10-04 13:28:45
Adminie nie miałem zamiaru doprowadzic Cie do łez, nie miałem zamiaru tez Ci kadzić :). Uważam że jestes lepszym kandydatem na fotel wójta. Jesteś dociekliwy, sądze że sprawiedliwy i masz nosa do pieniędzy i zarządzania nimi. Tym bardziej że poruszasz sie w polskiej rzeczywistości. Szanuje wole komitetu wyborczego i nie mam zamiaru z nim polemizować co do wyboru na kandydata pana Juliusza, ale sadze że Ty masz lepsze predyspozycje.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-03 22:58:22
Zizu, doprowadzasz mnie do łez. :) Jeden komitet wyborczy może zgłosić jednego kandydata. Jest nim Juliusz Mańczak. Wybierając z pośród nas (w stowarzyszeniu) Pana Mańczaka nie kierowałem się własnym EGO. Postanowiłem pomóc wybrać najlepszego z nas! Juliusz Mańczak jest gotów zbudować urząd gminy moich marzeń! Czysty, uczciwy, przejrzysty, gospodarny! Nie bierzmy Juliusza w kategoriach typu Pana Waligóry, że wygra i będzie miał nas "gdzieś". Ja Panu Mańczakowi cały czas będę siedział na karku oczekując rezultatów! Pan Mańczak się ze wszystkim zgadza i nie ma żadnych różnic między naszymi poglądami... a nie ukrywając... on jest po prostu LEPSZY niż ja... nic nie poradzę!
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-10-03 22:49:13
Uważam Adminie że Ty jestes lepszym kandydatem, ale pewnie nie zdecydujesz sie kandydować. Chyba że..... ?
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-03 22:24:04
Zizu i BB - również czułem niedosyt po wywiadzie z Panem Mańczakiem. Miał mówić o 10x więcej sprawach niż powiedział. Niestety stres to rzecz, która dotyka każdego z nas. Z tego co wiem, pierwszy raz występował w radio. Postaram się zorganizować choćby we Włoszakowicach spotkanie z Juliuszem Mańczakiem. Z pełną odpowiedzialnością uważam, że jest to najlepszy kandydat na Wójta jakiego znam na terenie naszej gminy.
Od: ~BB (Gość) z dnia 2014-10-03 20:38:06
Fakt... jest pewien niedosyt po tym wywiadzie. Niestety nie działa to na korzyść Pan Juliusza... A konkurencja na pewno będzie chciała to wykorzystać. Ciekawe czy Wójt się tym chociaż trochę przejął. Ta gminna ulotka to też pic na wodę. Nic konkretnego się z niej nie dowiemy. Takie gadanie o tym jak tu kuźwa pięknie i uroczo, ale właściwie też nic konkretnego nie zawiera...
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-10-03 19:56:27
wysłuchałem wywiadu na elce z panem Mańczaiem, hm, d.. nie urywa, mógł sie lepiej przygotować. Zagłosuje na niego, ale niech sie stanie bardziej merytoryczny. Takie pierdu pierdu o wiatrakch to mało.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-03 17:30:14
BB -> Wszystko się wyjaśni! Na razie muszę to do cna wybadać... to bardzo poważna sprawa! Cierpliwości! :)
Od: ~BB (Gość) z dnia 2014-10-03 16:39:29
"Zacząłem się tutaj doszukiwać drugiego dna… i udało mi się dotrzeć do bardzo ciekawych dokumentów niejako wyjaśniających powody „wierności” Radnych wobec Wójta." Czy to powód takiego nagłego zaangażowania radnych?? ;) A może ktoś się poczuł zagrożony?? ;P kom do wypowiedzi "radna2" "Moja prawda jest mojsza niż twojsza??"
Od: ~radny (Gość) z dnia 2014-10-03 00:17:45
Już Julek cię popieram - ten dyktat musi się skończyć nie mamy pomysłu na rozwój Naszej Gminy-bez wspierania przez powiat , województwo i fudusze unijne staniemy się zacofaną prowincją. Turystyka , łaki i pola ,jeziora ,ekologia , rolnictwo i lasy t0 nasza przyszłość. NO i jeszcze ta niegospodarność
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-02 21:44:00
Droga koleżanko, ja napisałem ile to wychodzi miesięcznie... a nie od sesji. Czyż nie tak? Jeżeli Ci to sprawia różnicę, to uznajmy, że to nie jest 400zł miesięcznie a 300PLN od sesji (choć kwotowo nie daje to żadnej różnicy). A odnośnie tego... kto kłamie... to co masz na myśli? Kłamie moje pierwsze zdjęcie? Drugie zdjęcie? Czy wideo ze strony urzędu gminy? Wszyscy przecież pokazujemy to samo! Uważasz, że to fotomontaż? :) Nie zarzucam Ci kłamstwa. Po prostu... nie do końca się zorientowałaś w temacie zanim postawiłaś stwierdzenie.
Od: ~radna 2 (Gość) z dnia 2014-10-02 21:39:32
Sprawdziłam na BIP dieta wynosi 300, a to ile wypada na rok to zależy od posiedzeń.Jeszcze dobrze widze i kawa i ciastka na stole sa na ostatniej sesji i co powiesz?Ja klamie czy Ty?
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-02 21:31:17
P. Mańczak ukończył w Australii University of New South Wales na kierunku Business Management. Czy to jest brak wykształcenia? Nie wiem... czy wójt miał choćby maturę jak się do krzesła wójta przyspawał? Nasz kandydat obiecuje proste, bezkosztowe zmiany. Nikt nie obiecuje złotych gór! Przejrzystość w finansach to tylko kwestia oprogramowania i uczciwości. Prędzej się zepnę, przecierpię i będę prowadził tą stronę kolejne 4 lata a nie dam mu nie spełnić tej obietnicy. Będę jego bólem i wrzodem... ale mu nie odpuszczę! Nasza gmina musi w końcu stać się normalna!
Od: ~yyy (Gość) z dnia 2014-10-02 21:25:00
Slyszałem dzisiaj w elce wywiad z kandydatem na wójta.Nic ciekawego ,bez wyksztalcenia i slogany gada jak wszyscy.A to ,ze ma gadane jak mówisz to o niczym nie swiadczy.Wielu znamy co dużo gadaja a mało robia.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-02 21:13:28
A do BB i do Agi - to wszystko racja. Pamiętajmy jednak, że Wójt i jego koledzy wykorzystują gminne pieniądze do promocji własnych osób. Np. podczas dożynek w gminie Włoszakowice, wójt wraz z czekoladką i długopisem rozdawał "folder" odnośnie promocji gminy, na którym najważniejszą pierwszą stronę zajmowało lica wójta oraz radnych. Dziw, że wszyscy ich znają? http://screenshooter.net/2201125/sgkbmei Przepraszam za zdjęcie wójta z uzupełnieniem braków w owłosieniu. Ten folder dostałem używany (już ze znamionami korekt). Jak jednak zauważycie... dobitnie przypomina jedną z historycznych, znanych osób. Wracając do tematu - my nie mamy środków od "sponsorów".... a to wszystko kosztuje pieniądze :( Nie jesteśmy "doświadczonymi politykami" jakimi są nasi samorządowcy. Nawet nie mamy porobionych żadnych zdjęć (radni wójta robili je już tydzień temu). To nie znaczy jednak, że nie spróbujemy dać z siebie wszystkiego. Musimy coś wymyśleć... dla dobra normalności i walki z absurdami.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-02 21:05:50
Jest przecież... na Miłość Boską... również oficjalne wideo pokazanie na gminnej stronie, o którym piszę w tym poście. Ktokolwiek uważa, że moje zdjęcia pokazują nieprawdę - proszę sprawdzić jedyne prawdziwe źródło wiedzy - stronę gminy Włoszakowice!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-02 21:03:11
Dieta radnych rocznie wynosi 4200złotych, plus dodatki za udział w komisjach. Pisałem również o tym w poście pod tytułem "RANKING NAJBOGATSZYCH SAMORZĄDOWCÓW GMINY WŁOSZAKOWICE!!" Można sprawdzić. A co do zdjęcia... zawiodę Cię... nikt nie sprzątał tego stołu. Wybrałem to zdjęcie bo p. Przewodnicząca zabrania nam swobodnie robić zdjęcia. Z miejsca, w którym siedziałem podczas sesji rady gminy widok nie był do końca satysfakcjonujący. Myślę jednak, że zauważysz... że stół był tak samo pusty. Na tej stronie nie ma ani grama kłamstwa. Zdaje sobie doskonale sprawę, że Wójt z wielką chęcią wyda pieniądze na prawników i sądy po to aby mi to udowodnić... dlatego też, cokolwiek piszę... potwierdzam pięć razy! http://screenshooter.net/2201125/lkpvmjq
Od: ~radna2 (Gość) z dnia 2014-10-02 20:33:19
Pisz prawde-dieta wynosi 300zł,a co do ciasteczek i kawy to na każdej sesji była i jest a zdjęcie zrobiles jak już posprzątano stół l.Po co kłamiesz i wpowadzasz ludzi w bląd.
Od: ~Aga (Gość) z dnia 2014-10-02 19:14:29
To chyba sam Kandydat powinien zabiegać o spotkania ze swoimi wyborcami , mało słychać o tym Panu z Australii , ja znalazłam tylko wywiad na portalu Elka : http://elka.pl/content/view/71750/150/. Jakoś na razie mnie nie przekonał, ale jak będzie spotkanie w szerszym gronie dla mieszkańców chętnie posłucham.
Od: ~BB (Gość) z dnia 2014-10-02 17:51:51
Oczywiście była by to dodatkowa forma poza tymi klasycznymi. Może jeszcze jakaś ulotka z informacjami które przybliżyłyby osobę Pana Juliusza tym offline.
Od: ~BB (Gość) z dnia 2014-10-02 17:48:04
Może stworzyć dla Pana Mańczaka platformę do kontaktowania się z potencjalnymi wyborcami w formię strony, na której mógłby zaprezentować swoje postulaty i odpowiedzieć na pytania elektoratu. Przynajmniej dla tych online byłoby to chyba najwygodniejsze... Generalnie najlepiej poznać kogoś osobiście ale rekomendacja Admina jak dla mnie wystarczy aby ominąć ten "etap"
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-02 17:11:59
Juliusz Mańczak to człowiek niezwykle otwarty, elokwentny i wygadany. Ja w porównaniu z nim to jestem marny pikuś. Myślę, że każdy chętny może się z nim spotkać i porozmawiać. Z tego co wiem, p. Mańczak będzie chciał rozmawiać z ludźmi i tłumaczyć im postulaty, które reprezentuje. Nie wiemy jeszcze jednak do końca jak to najlepiej zrobić... (jakieś propozycje?) Tobie Zizu jako weteranowi włoszakowickiego orga spotkanie z "Kangurem" mogę załatwić nawet na "zaraz" :) Zorganizuj butelczynę, a ja załatwię zagrychę! :D
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-10-02 17:06:51
Adminie czy masz jakies wiadomości na temat innych osób startujących w wyborach na fotel wójta? Głównie interesuje mnie pan z "Austarali". Czy masz moze wiedze czy z tym panem beda jakies spotkania przedwyborcze? Jesli tak to kiedy i gdzie?
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-02 13:03:15
Ja również się obrażę!! :)
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-10-02 12:48:39
Wójt kazał nam sie zebrać po 14 zł, potem zawiózł do Boszkowa, tam pływalismy statkiem, potem był grill i było mocno fajnie.On nam to wszystko fundował. Tak brzmi w skrócie relacja jednej z bukówieckich emerytek. Wójt od dłużeszego czasu prowadzi kampanie wyborczą w gminie. KOCHANI MIESZKAŃCY, JESLI JESZCZE RAZ GO WYBIERZECIE TO SIE NA WAS OBRAŻE. :)
Od: ~Mati (Gość) z dnia 2014-10-02 11:31:07
CCCP i propaganda sukcesu wiecznie żywe :-)
Od: ~radna (Gość) z dnia 2014-10-02 08:43:06
Prosze zauważyć że wójt stał sie bardzo hojny przed wyborami - dożynki,straż i inne organizacje uległe ... oczewiście za gminne . Koła gospodyń ,sołtysi i strażacy po cichu z tego mają ubaw jak Stasiu się troszczy -jak za PRL przyjeżdża z gospodarską bez zapowiedzi wizytą. Jako radna brak smakołyków na sesjach uważam za gruby nietakt ,było tak sielsko i wójt się najadł a teraz nawet nie zajrzy - to wszystko przez to stowarzyszenie nikt nie siorbie nie mlaska - wielki świat. Przewodnicząca jak Kapitan na statku ostatnia opuszcza
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-10-01 19:48:53
@BB :) WIELKIE DZIĘKI!
Od: ~BB (Gość) z dnia 2014-10-01 18:51:09
Jestem nieludzko ciekaw wyników najbliższych wyborów. Sam śledzę tą stronę od jakiegoś roku i muszę przyznać że naprawdę o wielu sprawach nie miałem pojęcia. Ale nigdy bym nie zwrócił uwagi na nie gdyby nie ta strona. Admin odstawiasz naprawdę kawał dobrej roboty!! Dzięki takiemu naprowadzeniu na odpowiedni tok myślenia, można przy odrobinie chęci i zaangażowania znaleźć wiele uchybień otaczających nas. A to wszystko powstaje przecież za nasze pieniądze!! Władza nie ma żadnych swoich pieniędzy... wszystko co ma to pieniądze odebrane obywatelom, a jednak do dzisiaj są ludzie którzy myślą że coś od państwa dostają, nie widząć, że tak naprawdę władza tylko zabiera... a niektórym nieco odda w postaci jakich zasiłków itp. Dotąd wybory samorządowe były dla mnie totalnie obojętne, ale wiem że tym razem pójdę i zagłosuję! Od dłuższego czasu obserwuję ruchy społeczne, z których jasno wynika że ludzie mają już dosyć tego całego cyrku jaki nas otacza. Ludzie zaczynają patrzeć władzy na ręce i to zaczyna mieć skutki! Dzięki takim ludziom jak Admin!! Tacy ludzie są nam potrzebni... Nikt z przeciętnych "Kowalskich" nie ma czasu na to żeby się zastanawiać nad posunięciami władzy. Nigdy nikogo to nie zastanawiało?? Wkręcono nas niewole ekonomiczną i mało kto ma czas i chęci na to, aby weryfikować posunięcia włodarzy, a oni na tym żerują. Internet jest potężnym narzędziem dlatego, że nie został jeszcze uregulowany i ocenzurowany jak inne massmedia. Szkoda tylko, że mimo swojej potęgi wymaga od ludzi szukania informacji. Ludziska przyzwyczaili się że podaje im się wiadomości w formie mniej wymagającej w odbiorze. Radio, TV. Spora część wyborców to też ludzie w podeszłym wieku i obawiam się że niestety do nich mogą nie dotrzeć informację z tej stronki... a szkoda Polecam też kanał na youtube Podziemna TV. - Autor ujawnia absurdy i głupotę oraz chciwość władzy, ale w odniesieniu do całego kraju. Również daje sporo do myślenia. Zgodnie z mottem w/w autora: WYŁĄCZ TV - WŁĄCZ MYŚLENIE!! KRUK KRUKOWI OKA NIE WYKOLE!! Jeśli w tym kraju ma się coś zmienić na lepsze musimy chociaż spróbować "wygrać w ich grę", aby odsunąć ich od władzy. Mamy teraz okazję zacząć od naszego podwórka!! Aż ciarki po plecach przechodzą myśląc ile pieniędzy w skali kraju jest marnotrawione na poziomie gmin. Takie gminy jak nasza marnują pieniądze w kwotach które nie zawsze robią wrażenie, ale pomyślcie tylko że ktoś wam co jakiś czas zabiera z portfela po kilka złotych... i tak przez kilka lat... Pozdro dla Admina!!

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Tematy z kategorii mało poważne, lecz ważne!
- Budżet gminy Włoszakowice za rok 2016.
- Respektowanie prawa w gminie Włoszakowice.
- Inwestycje w gminie Włoszakowice.
- Nieszczęśliwe zdarzenia na terenie gminy Włoszakowice.
- Spojrzenie na pracę samorządowców.
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook