40

"Dziwne" pismo Radnych i Sołtysa Bukówca do Stowarzyszenia


Proszę o zapoznanie się z pismem (zdjęcie główne) jakie skierowali Radni oraz Sołtys Bukówca Górnego do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice. Jako członek stowarzyszenia poczułem się w obowiązku przedstawić im moją opinię na temat pisma. Poniżej moja odpowiedź:

                                                          

 Radni oraz Sołtys Bukówca Górnego (gmina Włoszakowice)

 

Ponieważ  otrzymałem do wglądu Państwa pismo z dnia 15.07.2014  jako członek stowarzyszenia chciałbym się do niego odnieść. Proszę jednak wziąć pod uwagę, iż swoim stanowiskiem i opinią reprezentuje własną osobę. Nie jestem uprawniony w żaden sposób do reprezentowania Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Włoszakowice.

Początkowo chciałbym Państwa poinformować o obowiązującym w naszym kraju porządku prawnym. Wyżej wspomniane stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym. Winni zatem Państwo wiedzieć, iż nie może ono przyjmować darowizn. Doskonale wiedzą Państwo również, iż stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich z czego łatwo wywnioskować, że stowarzyszenie nie posiada własnego skarbu oraz majątku. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z przepisami ustanowionymi przez ustawodawcę tj. „Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach”. Po uzupełnieniu Państwa wiedzy, z nadzieją oczekuje Państwa stwierdzenia, jak niedorzeczna i niemądra jest kierowana do stowarzyszenia prośba.

Chciałbym też Państwu przypomnieć, iż zgodnie z moją wiedzą, nie ma w gminie Włoszakowice stowarzyszenia, które dotowałoby działalność i obowiązki gminy. Jest wręcz na odwrót – stowarzyszenia, w których stanowiska prezesa piastuje Radny, dotowane są przez Gminę Włoszakowice.

Żałuje, że Państwa ocena działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice jest negatywna. Jednakże, wnioskuje, iż ocena ta wynika z Państwa niezrozumienia co do genezy jego istnienia. Aby pomóc Państwu w zrozumieniu naszej działalności, pragnę przytoczyć słowa wypowiedziane przez obecnego Ministra Gospodarki p. Piechocińskiego, na spotkaniu z przedsiębiorcami: „To nie jest tak, że góra zawsze wie najlepiej”. Jak Państwo widzą, Minister będący niemal na szczycie władzy, sugeruje grupie osób reprezentującej cel jego misji i pracy, że oczekuje od nich sugestii dla usprawnienia działalności jego urzędu. Czy przykład p. Piechocińskiego budzi u Państwa poczuciu obowiązku, konieczność samokrytyki i sugestii kierowanych przez mieszkańców naszej gminy, tudzież Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice? Mam Państwu przypominać jak często odmawialiście nam spotkania, rozmowy? Mam przypominać jak wiele wniosków wysyłanych przeze mnie lub stowarzyszenie, a które w oczywisty sposób miały za zadanie usprawnić działanie naszej gminy, Państwo raczyli odrzucić? Mam przypomnieć, iż raczyli Państwo zignorować mój wniosek o wyjaśnienie strat wynikających z nieprzyjęcia przez naszą Radę Gminy uchwały dotyczącej „Funduszu Sołeckiego” w wyniku czego najbardziej stratna finansowo jest miejscowość Bukówiec Górny? Mam przypomnieć, iż wspomagają Państwo postawę Wójta w naszej walce o dostęp do informacji publicznej? Mam przypominać, że to Państwo odmówili sprawdzenia i rozliczenia gminnych pieniędzy, które Wójt wydawał na własne prywatne sprawy sądowe? Skąd się bierze u Państwa całkowity brak samokrytyki? Skąd w Was tyle pewności siebie? Skąd w Was tyle przekonania, że tylko to co Wy czynicie, tylko to co mówi Wójt jest słuszne a cała „reszta” jest w błędzie?

Z głęboką akceptacją przyjmuje Państwa szczere ubolewanie nad tym, że wieś Bukówiec Górny w tym roku podtapiana była już trzykrotnie. Jednocześnie z ubolewaniem przyjmuje fakt, iż określają Państwo sytuację finansową Gminy Włoszakowice jako złą. Okazuje się, iż nasze obawy co do jakości prowadzenia i zarządzania gminą właśnie się potwierdziły. Pragnę przypomnieć, iż to Państwo jako Radni są współodpowiedzialni za tą sytuację. Stwierdzenie, które pada w Waszym piśmie potwierdza tylko konieczność monitorowania jakości gospodarności prowadzenia finansów  gminy. Przypominam, iż samorząd skutecznie utrudnia nam tą pracę. Głęboko ubolewam również nad tym, iż gminę stać na Wójta, który zarabia 200tyś złotych rocznie i na diety radnych (ok. 70tyś rocznie), a nie stać na ochronę mienia mieszkańców gminy Włoszakowice. Mam nadzieje, że chcąc udowodnić Państwa społeczną postawę sytuacja ta ulegnie w niedalekiej przyszłości zmianie. W międzyczasie sugerowałbym dokonanie czynności, na które (mam nadzieje) gminę stać. Chodzi mi konkretnie o oczyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych, oczyszczenie i zabezpieczenie stawu(ów), który jest naturalnym zbiornikiem retencyjnym. Pragnę Państwu przypomnieć, iż Bukówiec Górny ma wielusetletnią historię istnienia, a fakt, że miejscowość ta zalewana jest akurat w tym roku nie musi wynikać tylko i wyłącznie ze złośliwości warunków atmosferycznych lecz również z niedopełnień i zaniedbań Gminy Włoszakowice, w której są Państwo Radnymi.

Z radością przyjmuje Państwa prawidłowe zrozumienie moich dobrych intencji w omawianych na Sesji Rady Gminy (dnia 10.07.2014) kwestiach pomocy osobie niepełnosprawnej. Jednakże, nawiązując do mojego pisma kierowanego do Rady Gminy dnia 11.07.2014 pragnę przypomnieć, iż podtrzymuje moją chęć udziału w gminnych projektach społecznych lecz nie na zasadzie „daj nam pieniądze, a my z tym zrobimy co chcemy”. W wyżej wspomnianym piśmie moją postawę uzasadniałem brakiem zaufania co do Państwa uczciwości i praworządności. Jednocześnie podkreślam chęć bezinteresownego uczestnictwa w fundacjach i stowarzyszeniach finansowanych przez gminę, przy okazji będę miał możliwość sprawdzić, czy wydawane przez te instytucje środki wydawane są zgodnie z celem ich działalności. Mam nadzieje, iż Państwa zrozumienie moich dobrych intencji jest szczere. W przeciwnym wypadku, branie pod publiczną dyskusję potrzeb wspomnianej wyżej - osoby niepełnosprawnej byłoby dla niej poniżające, a postępowanie Radnych uwłaczające jej osobie.

 

Z wyrazami szacunku   

Jakub Mąkowicz


Komentarze
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-08-17 19:06:13
Nigdy nie było mi dane jeść kiełbasę wyborczą naszego Wójta. Jadłem jednak kiełbasę wyborczą jednego z obecnych Radnych. Niby to był żart... postawił kiełbasę (dosłownie) połowie ludzi w restauracji (każdemu kto ją chciał). Kiełbasa (z wody) nie była(ani nie jest) w standardowym menu przybytku. Każdy miał zrozumieć o co chodzi ;) No i chyba każdy zrozumiał... a było to dzień lub dwa dni przed wyborami.
Od: ~wróg (Gość) z dnia 2014-08-17 14:40:37
Widzę że NARESZCIE WYBORCY zrozumieli jak to działa Stasiu za NIE SWOJE jest bardzo hojny. W gazecie będą podziękowania - oczywiście takie jakby swoje wyłożył . Proszę o pokazywanie więcej tych niuansów-swój chłop....na.
Od: ~marysia (Gość) z dnia 2014-08-16 12:31:20
Kolejny raz stanisław przesadził. Zawiózł kobiety z Bukówca do Boszkowa, popływał z nimi łódka po jeziorze, zrobił grila i powiedział by na niego głosowały. Ciekawi mnie za czyje pieniadze odbyła sie ta "impreza". Ten gość już totalnie przegina. W wyborach oddam głos na azora lub cos innego , ale z pewnościa nie na dotyczczasowego wójta. Zdecydowanie dość !!!!!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-08-05 15:04:20
Rzeczywiście - szukanie dialogu ze starostą jest również jednym ze sposobów jaki można by użyć aby próbować rozwiązać problem (dzięki wieśniak). Widać jak się zbierze grupa ludzi aby debatować i szukać rozwiązania to pokazuje się wiele alternatyw. Łatwiej jednak wzruszyć ramionami i powiedzieć "nie da się - topcie się!". Taka Wasza rada, Radni z Bukówca? :(
Od: ~wieśniak (Gość) z dnia 2014-08-05 14:13:08
Zgadzam się Adminie całkowicie z Twoim komentarzem dot. poczynań wójta i radnych z Bukówca w sprawie kanalizacji w tej wsi. Droga przez wieś jest "powiatówką". Czy nie należałoby aby problemem podtopień Bukowca nie zajęli się również radni powiatowi z naszej gminy i starosta? Doprowadzić (tylko kto?) do "okrągłego" stołu, przy którym zasiedli by w/w i fachowcy od melioracji. Ale czy to jest możliwe przed wyborami? Nadzieja tylko w tym, że wybrani zostaną nowi radni, głownie gminni>. Znowu iskrzy na linii starosta - wójt, a to niczego dobrego nie wróży, przynajmniej nam - bukówczanom! Wójt niech zabezpieczy nas przed podtopieniami, a nie "wpieprza" się problemy z "plażą" w Boszkowie. Niech najpierw udowodni wszystkim że potrafi zarządzać plażami gminnymi lepiej niż John czy inni prywatni właściciele terenów przyjeziornych w Boszkowie. Są jeszcze miejsca w Bukówcu, gdzie gromadziła się woda po dużych opadach deszczu, dlaczego ich nie wykorzystać pod małe stawki - zbiorniki na deszczówkę. A nie straszyć mieszkańców wysokimi kosztami planów i ew. wykonawstwa nowej kanalizacji! Z uporem wartym większej sprawy, wójt forsuje wyasfaltowanie ul. Strażackej w Bukówcu, nawet po gruntach prywatnych, sądząc się z właścicielem tej ziemi. Może właśnie pod tym asfaltem (jeżeli go kiedyś położy) zbudować dodatkowy rurociąg do deszczówki i wykopać na końcu mały zbiornik retencyjny> Grunty tam są piaszczyste a więc tanie! Ale jak ktoś się ze wszystkimi i o wszystko kłóci, to nic nie zbuduje. Ale z nadzieją - wybory blisko!!! Pozdrawiam czytelników strony i Admina.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-08-04 20:16:26
Zizu - abyś mi nie mówił, że potrafię tylko "psioczyć" napisze Ci co bym powiedział radnym, gdybym wierzył w to, że kolejna próba komunikacji z nimi ma jakikolwiek sens i że spotka się z jakimkolwiek odzewem. Mam jednak do Ciebie prośbę, o której wspomnę pod koniec tego długiego komentarza. Pierwsza sprawa, kardynalny błąd i wręcz rzecz, która nie mieści mi się w głowie. Jak można tak łatwo dochodzić do wniosku, że "NIC SIĘ NIE DA ZROBIĆ". Nie rozumiem jak trójka radnych z Bukówca po wymianie (dosłownie) kilku zdań (widziałem to na sesji rady gminy) dochodzi do wniosku, że nic się nie da zrobić!! Przecież oni reprezentują mieszkańców Bukówca i są tam po to aby z ulgą na sercu mówić "to jest za drogie, nie ma na to środków - koniec kropka"???? Niech mi ktoś powie, jak to jest możliwe? Jak to się dzieje, że usprawiedliwieniem na "nic nierobienie" dla radnych jest stwierdzenie "nic nie robimy, bo nic się nie da zrobić". Wybaczcie - mi się to w głowie nie mieści. Być może jestem "inny" niż radni ale dla mnie nigdy "brak rozwiązania problemu" nie był dobrym sposobem na rozwiązanie problemu! NIE MA ŻE SIĘ NIE DA! Druga rzecz - z dosyć wiarygodnego źródła wiem, że część kanalizacji deszczowej -drogowej- w Bukówcu podłączona jest pod kanalizację sanitarną (ścieki). Czy jest jakikolwiek samorządowiec zainteresowany sprawdzeniem i wyjaśnieniem tej sprawy? Trzecia sprawa - przeanalizowałbym wydatki gminy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Wyselekcjonowałbym sprawy mniej ważne i odsunął bym je w czasie włączając tym samym maksymalny priorytet inwestycji w kanalizację deszczową. Akurat sądzę, iż narciarska trasa biegowa im. Stanisława Waligóry jest mniej ważna niż ochrona mienia mieszkańców gminy. Jestem przekonany, iż takich głupich wydatków w gminie jest więcej (jednak Wójt skutecznie utrudnia dostęp do informacji publicznej). I jak tu Zizu zatem rozmawiać? I o czym jak wszystko jest u nas tajemnicą?! Czwarta sprawa - dochodziłbym do tego skąd wynikają szacunki kosztów inwestycji (3,5mln pln). Uważam, iż ta kwota jest z palca wyssana aby pomóc w stwierdzeniu "nic się nie da zrobić". Piąta sprawa - szukałbym tymczasowych środków zaradczych mających na celu natychmiastowe zabezpieczenie mienia mieszkańców. A po szóste i może najważniejsze... Na przedostatniej sesji rady gminy, radni niemal klaskali sobie chwaląc swoją niezwykłą zaradność wskazując fakt, iż za rok 2013 w budżecie gminy było 1,3MLN PLN NADWYŻKI! Zizu -> TO RADNY Z BUKÓWCA (p. LIPOWY) podczas tej sesji wstał i wygłosił pochwalną mowę na własny temat, "podatki są niskie a mimo to NA WSZYSTKO NAM STARCZA, tacy jesteśmy zaradni". Tak oczywiście... ta nadwyżka poszła na spłatę sporych długów gminy Włoszakowice. Tylko jak już wspominałem - są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeżeli gmina mogła brać wielomilionowy kredyt na budowę hali sportowej, która oczywiście spełnia swoją rolę... i jest ważna, to dlaczego nie można wziąć kilkaset tysięcy kredytu na projekt kanalizacji deszczowej, mającej chronić dobytek obywateli. Ochrona mienia jest mniej ważna niż hala sportowa? A teraz prośba, o której wspominałem na początku. Wiem, że znasz i lubisz bukowieckiego sołtysa. Zapytaj go proszę w moim imieniu i daj na tym blogu odpowiedź - jak to się dzieje, że radni po wymianie kilku zdań dochodzą do tego, że "nic się nie da zrobić" a koleś z Włoszakowic (czyli ja), który nie jest samorządowcem tylko człowiekiem walczącym z absurdami, uważa że potrzeba jest kilku dni debaty nad tym CO MOŻNA I CO TRZEBA ZROBIĆ?! Tylko jest tu z kim i o czym debatować jak już wszystko jest z Wójtem ustalone?
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-08-04 17:23:10
Zizu,a niech Ci się robi i trzy razy ;) Gdybyś wiedział, ile wysiłku, prób i chęci włożyłem w to aby spotkać się z radnymi i porozmawiać, to też byś stwierdził, że nic innego nie zostaje tylko ironia. Znasz jakiegoś radnego, który jest uczciwy, otwarty i nie boi się rozmowy - poproś go o kontakt ze mną lub daj mi kontakt do niego. Jednak od razu Cię poinformuje, pytałem wielokrotnie, żaden z radnych nie chce się spotykać, nie chcą rozmawiać... a sołtys Bukówca nie odpowiada na pisma. Co w tej sytuacji byś zrobił "konstruktywnego"? Z sołtysem mam się spotkać? Chętnie... ale jest sens? Radny Marcinek uważa, że Wójt pisze za niego pisma. Wszyscy są tu "zniewoleni" przez Pana Waligórę. Jedyna konstruktywna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to otwarta krytyka ukazująca ludziom "jak w rzeczywistości wygląda nasz samorząd" i ile w nim absurdu. Jedyny pomysł na zmiany... to zmiana samorządu. Masz jakikolwiek inny pomysł - radź! :)
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-08-04 16:46:54
sorki , tak mi sie jakoś zrobiło dwa razy :)
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-08-04 16:46:03
Wiekszość komentarzy to takie pierdu pierdu i czepianie sie nawet Owsiaka ( człowieka który robi kawał dobrej roboty). Pozostaje fakt zalewania nie tylko Bukówca, bo i częsci Włoszakowic i Grotnik. I zamiast kpić i ironizować warto pomysleć nad mądrym rozwiazaniem tego problemu. Widze tutaj ogromny potencjał intelektualny, więc do dzieła. To żę tak to funkcjonuje to sprawa wielu poprzednich lat i ciagłej prowizorki. Może wreszcie na tej stronie powstanie coś konstruktywnego i stowarzyszenie podpowie sołtysowi i radnym jak to zrobić.
Od: ~zizu (Gość) z dnia 2014-08-04 16:45:04
Wiekszość komentarzy to takie pierdu pierdu i czepianie sie nawet Owsiaka ( człowieka który robi kawał dobrej roboty). Pozostaje fakt zalewania nie tylko Bukówca, bo i częsci Włoszakowic i Grotnik. I zamiast kpić i ironizować warto pomysleć nad mądrym rozwiazaniem tego problemu. Widze tutaj ogromny potencjał intelektualny, więc do dzieła. To żę tak to funkcjonuje to sprawa wielu poprzednich lat i ciagłej prowizorki. Może wreszcie na tej stronie powstanie coś konstruktywnego i stowarzyszenie podpowie sołtysowi i radnym jak to zrobić.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-08-04 09:52:36
Nie przejmuj się Domel ;) Po prostu moja ironia jest cięta ;) Nasza władza wykonawcza uważa (wójt)... że jego porażki to wina zbyt niskich podatków. "Ktoś" wkopał w Bukówcu "zbyt wąskie rury na deszczówkę" - CO ZA PECH! ZŁOŚLIWOŚĆ LOSU! Celnie wspominasz o "chłopach". Aby pomóc Wójtowi warto rozważyć wprowadzenie nie tylko możliwości dodatkowego samoopodatkowania ale również pańszczyzny...
Od: ~Domel (Gość) z dnia 2014-08-03 18:11:48
Pierwszej części nie rozumiem ale coś mi mówi, że próbujesz wykorzystać moje chłopskie pochodzenie ;) Z drugą częścią nie ma problemu-wdzięczność jak najbardziej :)
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-08-03 12:19:47
Domel - ja sam Ci kupię to auto. Ironizując do wypowiedzi Wójta dla Panoramy Leszczyńskiej, stawiam jednak dwa warunki ( http://screenshooter.net/2201125/lodyfum ). Pierwszy to taki, że musisz samoopodatkować się na moją korzyść, takimi środkami... aby po zakupie auta, jeszcze coś dla mnie zostało (przecież za darmo nie wpada się na takie wspaniałe pomysły). Drugi warunek, musisz być mi dozgonnie wdzięczny za moją inwencję twórczą i rozwiązanie Twojego problemu. Co Ty na to? ;)
Od: ~Domel (Gość) z dnia 2014-08-01 21:44:28
A ja chciałem powiedzieć tylko, że ja też nie mam dobrego zdania o Waszym Stowarzyszeniu. Ale możecie to naprawić kupując mi samochód, jakiś nie za stary, tak może z 3 latka i żeby był diesel i nie palił za dużo ;)
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-29 21:22:07
Nawet mi się nie chce nic pisać aby to skomentować :(
Od: ~PacMan (Gość) z dnia 2014-07-29 10:24:32
Dobroczynny stosunek p. Poloszyk wywołuje u mnie podziw i wzruszenie. Jest niczym Owsiak, który dzwoni do drzwi i mówi "daj kasę na cele społeczne albo dostaniesz w pysk!". Urocze!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-26 20:28:26
Adam, czuje, że Cię znam! ;]
Od: ~adam (Gość) z dnia 2014-07-26 15:45:21
Pismo jak pismo. Mozna wprowadzic podatek dachowy i uzbierac na remont/budowe kanalizy. Google mowia, ze dziala to juz w paru miastach w Polsce. A tak nawiasem mowiac, kraj sie bogaci, wielu ludzi cale dzialki zakrylo kostka/brukiem/betonem, w ktory deszcz wsiaka raczej slabo. A woda jak nie wsiaknie w ziemie bo jej nie ma, to splynie do sasiada/na ulice/do piwnicy. Zadna kanaliza deszczowa w tym przypadku nie pomoze. Kto tak jak Admin wykopal sobie na dzialce studnie na deszczowke? Koszt nie jest az tak ogromny a odbierze chociaz czesc deszczowki i moze nie zalaloby sasiadow mieszkajacych pare metrow nizej....
Od: ~Max Kolanko (Gość) z dnia 2014-07-25 09:33:48
Najlepiej to zacznijmy zbierać na nowy pałac trójkątny! Ten obecny zaczyna się robić ciasny!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-24 21:56:11
A pewnie... dokładajmy się do budowy dróg, chodników do najnowszego iPada dla Wójta, dlaczego nie? Tylko ... HALO! Czy my się już aktualnie na to nie składamy w podatkach? Jeżeli samorząd nie potrafi rozporządzać się pieniędzmi tak aby starczało na podstawowe obowiązki takie jakie jest zabezpieczenie mienia mieszkańców... to na cholerę nam taki samorząd? Może lepiej nie płacić podatków bo zamiast na to co potrzebne idą na wygody wójta i premie dla urzędników, którzy rozmyślnie odpowiadają na moje wnioski wysyłane do gminy!
Od: ~deszczowe lato (Gość) z dnia 2014-07-24 20:22:21
Taki smutny dzień, deszczowy, a jednak coś mnie dziś rozbawiło. Stowarzyszenie to raczej nie koncert życzeń... Pozdrowienia dla Bukantów ;)
Od: ~bobi (Gość) z dnia 2014-07-24 16:41:41
A może jak już będziecie dawać kasę na tą kanalizę, to dorzucicie coś na chodniki w Bukówcu, żeby mógł wójt je dokończyć? Znowu zaskrobi se zaufanie wsród Bukówczan. A poźniej kolejne inwestycje-coś sie znajdzie ;-)
Od: ~obywatel (Gość) z dnia 2014-07-24 11:55:56
Wystarczy już o aktualnych radnych,oni już nic nie zmienią.Admin. teraz przyszedł czas na tworzenie komitetu wyborczego(wybory za pasem),dopiero wprowadzenie do rady 8 radnych z nowym spojrzeniem może cokolwiek zmienić.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-24 09:47:36
Chico - nie Ty jeden piszesz tutaj z wielkim zawodem o p. Marcinku. Widzę, że wszyscy mieliśmy po nim duże nadzieje i oczekiwania. No ale ja Was nie pocieszę. Chico - pamiętasz jak pisałem o radnym z którym rozmawiałem, który opowiadał mi o nieprawidłowościach w gminie, a który po kilku dniach dzwonił do mnie z prośbą o to aby wszystko co mi mówił zachować dla siebie w tajemnicy? To on jest radnym (p. Marcinek), który stwierdził, że reszta radnych "podstawiła go pod ścianą i nazwała kapusiem". Widzisz... znam p. Marcinka osobiście. To bardzo sympatyczny, elokwentny, miły, wygadany człowiek. Nie można go nie lubić! Takich ludzi w radzie jest wielu... co nie znaczy, że sprzeciwiają się oni samorządowym patologiom. Trwają w "sojuszu" ciszy na temat wyczynów Pana Wójta. Nikt tam nie chce być "kapusiem"!
Od: ~El Chico (Gość) z dnia 2014-07-24 09:09:36
A mi szkoda tego radnego co promuje bieganie nie znam go osobiście nie wiem jak się nazywa ale skoro wszyscy się podpisali to niestety na pewno on też :( Ten pan sprawiał dobre wrażenie i wydawał się sympatyczny, widać zawiść ludzka psuje wszystkich...
Od: ~Obywatel GW (Gość) z dnia 2014-07-24 07:44:57
Kto podpisał ten "wspaniały list" - wszyscy widzą. Ja chciałbym wiedzieć , kto był jego "twórcą". Bo nie podejrzewam żadnej z tych czterech osób o takie "talenty".
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-23 21:59:21
Jako autor strony CIESZĘ się, że nasze gminne absurdy, które zauważam również Was bawią, złoszczą, denerwują, dziwią. Dziękuje Wam za Wasze komentarze.
Od: ~mieszkaniec (Gość) z dnia 2014-07-23 18:23:16
Kto upoważnił tych czterech "mądrali" o żebranie pieniędzy na kanalizację? A może jest jeszcze sufler, Wielki MAO? zw. Wójtem? Oni sobie z tym problemem nigdy nie poradzą! Jak mówili starzy ludzie: trzeba tu "kulawego" Niemca i trzech "ślepych" Holendrów, a sprawa byłaby załatwiona. Oni by sobie poradzili. Może w ramach wymiany z nimi: my im liczną ekipę Michalskiego za tych paru fachowców? Oj bukówczanie, nie chcieliście wiatraków pod nosem (zabudowaniami) to teraz "władza" Wam pokaże!!!!Obłudni jak Putin
Od: ~Ed. (Gość) z dnia 2014-07-23 17:14:48
Hahaha, śmieszny ten list. Mamy o waszym stowarzyszeniu złe zdanie, ale zapłaćcie, to zmienimy zdanie i będziemy Was kochać, wielbić, całować po stopach. Masakra. Ci ludzie zachowują się jak panie do towarzystwa. Dla pieniędzy są w stanie zrobić "ice-a". O radnym Marcinku miałem wcześniej lepsze zdanie. Wydawało mi się, że tam w głowie ma trochę więcej, ale pomyliłem się.
Od: maloka z dnia 2014-07-23 17:01:48
komedia ludzka, odcinek pierdyliardowy... to jest jak moda na..soltysika. no przeciez wlazenie w dupsko do tego stopnia? to jest jedno wielkie kolesiostwo, ten list to potwierdza. prosba wystosowana do stowarzyszenia ostatecznie przekreslila tych ludzi jako istoty myslace. nie wtyd im? pomimo skandalicznego poziomu prosby, risposta konkretna i sprowadzajaca na ziemie...chociaz logika podpowiada, ze odpowiedz nie jest potrzebna, biorac pod uwage debilizm prosby. boli mnie juz d**a od tego wszystkiego, szczerze. robimy sciepe narodowa na bombe atomowa? :)
Od: ~Daniel (Gość) z dnia 2014-07-23 14:24:28
Radni powinni dorabiać w branży cyrkowej!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-23 11:56:46
Wiesz obserwator co ja myślę o tym "projekcie za 3mln złotych"? Że po prostu radni szukają sobie wytłumaczenia "NIE DA SIĘ" - wtedy mogą z czystym sumieniem sobie usiąść i nic nie robić. Niech się ludzie topią - chcieliśmy, mieliśmy SUPER intencje... no ale się nie da!!
Od: ~obserwator (Gość) z dnia 2014-07-23 11:36:24
Żenujący poziom intelektualny autora / autorów listu....Odpowiedź adresata logiczna i kulturalna. Najpierw Stowarzyszaniu "nabluzgają" a później mają czelność prosić o wsparcie! Śmiech na sali. Przywrócić fundusz sołecki, to więś sama sobie poradzi z problemem podtopień. Radny z Boszkowa p. Zaremba na ostatniej sesji Rady Gminy podsuną prosty i tani sposób rozwiązania w/w problemu ( odkryte rowy, stawy itp.) a nie kosztowne projekty, które realizować mają następcy tego wójta, sołtysa i rady!!!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-22 21:35:21
Albo trzeba być Radnym Gminy Włoszakowice! :)
Od: ~Mati (Gość) z dnia 2014-07-22 21:33:06
Żeby napisać takie pismo trzeba mieć chyba 5kg młotek zamiast głowy :-) (ew. znajdować się pod wpływem substancji... "wyskokowych" :))
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-22 20:09:21
Dzięki znajomy! :)
Od: ~Znajomy (Gość) z dnia 2014-07-22 19:42:00
Panie Pawle nie wstyd Panu uczestniczyć w takiej hucpie. Znam Pana od lat i zaskoczony jestem że zniżył się Pan do takiego poziomu ludzi o ograniczonych horyzontach. Szanuję Bukówiec, ale Ci radni nie powinni już startować w przyszłych wyborach. Popieram stronę Włoszakowice.org ze względu na jej charakter informacyjny o bezmyślnym i usłużnym działaniem radnych wobec wójta.
Od: ~Max Kolanko (Gość) z dnia 2014-07-22 18:14:18
Najwyraźniej wielki wódz dokonując wyboru partyjnych kolegów robił casting. Bo to przecież nie jest możliwe aby tacy ludzie istnieli w rzeczywistości!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2014-07-22 17:48:12
Ja jestem z Włoszakowic. Wszyscy Radni na których głosowałem przeszli, są dziś radnymi. Też nie jestem z nich dumny :(
Od: ~były mieszkaniec Bukówca (Gość) z dnia 2014-07-22 16:28:01
Wstyd mi za tych radnych, którzy podpisali się pod tym pismem, a już najbardziej wstydze się za sołtysa. Ludzie!!!!!!przecież jesteście dorosłymi ludźmi(tak mi się do tej pory wydawało), a tym czasem...żal :-(

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook