8

Jest wyrok sądu w sprawie udostępnienia informacji na temat kosztów zlokalizowania lokum dla Dyrektor GOK p. Monika Lucerek. Druga część postu to dalsze losy próby wyjaśnienia sposobu zbycia działki nr 53.


01 lutego 2018 w Poznaniu miejsce miało ogłoszenie niekorzystnego dla Wójta Gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dokładniej chodzi o dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Zadawane z mojej strony pytania miały na celu uzyskanie informacji na temat powodów oraz kosztów, którymi kierował się Waligóra decydując na to, by społeczność gminy Włoszakowice wzięła w opiekę Panią Dyrektor Monikę Lucerek i zapewnić jej całoroczne mieszkanie tuż nad brzegiem jeziora Dominickiego. Dzieje się to mimo tego, że we Włoszakowicach jest kolejka osób bezskutecznie czekających na mieszkanie socjalne. Pani Dyrektor miała mi ujawnić informacje na temat skali kosztów nałożonych na społeczność gminy, która jak się okazuje bierze udział w zapewnieniu jej godnego miejsca zamieszkania. Nad jakimi projektami Pani Dyrektor pracuje w tym mieszkaniu z Wójtem Waligórą? Co tam robią? Po co jej drugie mieszkanie w gminie Włoszakowice? Na jakiej zasadzie je "najmuje"? Pani Dyrektor niestety – uchyliła się od odpowiedzi. Sąd orzeczeniem o sygnaturze akt SAB/Po 194/17 (na stronie sądu można zapoznać się ze szczegółami orzeczenia) bardzo krytycznie podszedł do kolejnego w naszej gminie faktu łamania praw obywatelskich. Sąd między innymi stwierdził, że należnej informacji organ nie udzielił w ogóle oraz że mieszkańcom gminy Włoszakowice należy się wiedza na temat tego ile kosztowało i ile kosztuje ulokowanie Pani Dyrektor Lucerek w świeżo przygotowanym dla niej mieszkanku w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Co na to wszystko Wójt Waligóra? On w odpowiedziach (na piśmie) stwierdził jedynie, że to on jest administratorem mienia należącego do gminy Włoszakowice oraz nie powinno nas obchodzić to w jaki sposób nim administruje. „Sąd sądami… ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie” bo przecież mamy dziś 20 marca 2018… a organ na wykonanie wyroku sądu miał 14dni. Co nowego Wójt szykuje by obronić się przed udostępnieniem informacji na temat wkładu finansowego i wysokości kosztów jaką społeczność gminy Włoszakowice przeznacza na utrzymanie drugiego mieszkania Dyrektor Lucerek? Zobaczymy… coś musi zrobić. Przecież nie powie nam prawdy!

 

Drugą sprawą jaką Wam chciałem przedstawić jest ciągnięty od kilku postów temat zbycia (poprzez zamianę) przez gminę działki nr 53 znajdującej się przy ul. Powstańców Wielkopolskich tuż przy wylocie z Włoszakowic w stronę Boszkowa. Radni podejmując w tej sprawie decyzję dnia 28 września 2017 roku nie znali żadnych szczegółów. Wójt (autor uchwały) uznał, iż zbyteczne jest aby radnych informować o tym jakie konkretnie nieruchomości są zamieniane oraz by zapoznać ich z operatem szacunkowym nieruchomości, który przecież był gotowy – lecz nie został radnym udostępniony. Radni głosowali całkowicie w ciemno licząc na to, iż uchwała została przygotowana przez Waligórę w sposób uczciwy. „ZA” przyjęciem uchwały głosował nawet opozycyjny radny – Zbysław Drożdżyński. Owa dziwna zamiana niewiadomych nikomu gruntów od razu wydała mi się podejrzana. Sam początkowo słuchając uchwały (byłem obecny na sesji) nie wiedziałem o jakie nieruchomości chodzi i to pomimo iż jestem mieszkańcem Włoszakowic. Gdy (po sesji) wczytując się w szczegóły uchwały fizycznie sprawdziłem jakie nieruchomości są zamieniane i pokazałem je radnemu Drożdżyńskiemu w realu – oboje chwyciliśmy się za głowę. Natychmiast wysłałem szereg pism i wniosków do Wójta Waligóry prosząc go o szczegóły zamiany czyli o operaty szacunkowe. Niestety Wójt (jak to ma w zwyczaju) odmówił, uznał, iż jest to wiedza zbyteczna dla mieszkańców gminy Włoszakowice. Wysłałem zatem szereg skarg oraz pism do przeróżnych instytucji np. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (obie instytucje finalnie przyznały mi rację). Jednak nie chcąc marnować czasu i czekać na wyrok sądu (zanim padłby wyrok – Waligóra sprzedałby nieruchomość) o sprawie poinformowałem Centralne Biuro Antykorupcyjne. Moje działania okazały się bardzo skuteczne gdyż jeszcze w listopadzie Radni Gminy Włoszakowice otrzymali możliwość zapoznania się z operatami szacunkowymi zamienianych nieruchomości. Gdy Drożdżyński uzyskał w końcu dostęp do tych dokumentów, mógł się wiedzą podzielić ze mną – co uczynił… i co? Znowu oboje chwyciliśmy się za głowy!! Hektar działki przy głównej ulicy we Włoszakowicach (dz. nr 53) została wyceniona na 2,5PLN od metra kwadratowego!! Wójt chciał ją wymienić za drogę osiedlową (ul. Spacerowa), którą z kolei wycenił na 68,9tyś PLN!! Radni gdy w końcu dowiedzieli się, że decyzja, którą podjęli 28 września 2017 jest dla gminy skrajnie niekorzystna postanowili zmienić zdanie. Przecież dla żadnego z radnych nie jest tajemnicą, że gmina kupuje drogi od prywatnych właścicieli tylko i wyłącznie za 100PLN (a właściciele sprzedając drogę pozbywają się problemu)! Dlatego też na sesji 11 grudnia 2017 Przewodnicząca Rady Gminy p. Irena Przezbór oficjalnie stwierdziła, że pomysł zamiany działek jest nieaktualny oraz że gmina się z pomysłu wycofuje. Odebrała nawet głos Radnemu Drożdżyńskiemu, który protestował w sprawie niekorzystnego dla gminy zbycia nieruchomości nr 53. Przezbór odebrała mu głos stwierdzając „temat jest nieaktualny – sprawy już nie ma”. Wszystko to było nagrane oraz pokazałem Wam to w poprzednich postach. 28 grudnia 2017 roku Przewodnicząc Irena Przezbór potwierdziła NA PIŚMIE, które skierowała do mnie, że gmina wycofuje się z pomysłu zbycia nieruchomości nr 53. Poprosiłem zatem (na piśmie) Panią Przezbór o wskazanie daty Sesji Rady Gminy Włoszakowice na której owa omawiana uchwała dotycząca zamiany działek zostanie uchylona. Odpowiedź od p. Przezbór otrzymałem w styczniu 2018 roku, która stwierdziła, że Rada Gminy z uchwały jednak nie ma zamiaru się wycofać. Powiem Wam szczerze – ZGŁUPIAŁEM! Dwa razy Pani Przezbór w tym raz publicznie (na sesji 11 grudnia) i raz na piśmie (28 grudnia) stwierdzała, że z pomysłu się wycofujemy… zaś w styczniu 2018 jednak stwierdziła, że NIE! O co chodzi? Wtedy nie wiedziałem… zatem poprosiłem o interwencję radnego Zbysława Drożdżyńskiego. 16 lutego (na sesji) Drożdżyński zapytał Przewodniczącą Przezbór o to czy zapowiadany proces wycofania się ze szkodliwego dla Włoszakowic pomysłu zbycia gruntu się toczy oraz kiedy radni będą głosować nad uchyleniem uchwały. Radny Drożdżyński otrzymał odpowiedź, że nikt z pomysłu zbycia nieruchomości nr 53 wycenionej na 2,5PLN/m2 wycofywać się nie ma zamiaru. Dopytana zatem o jej wcześniejszą wypowiedź p. Przezbór stwierdziła: „Przejęzyczyłam się – wycofywać się z uchwały nie mamy zamiaru”. Przewodnicząca na tej samej sesji poinformowała również, że sprawą zamiany działek zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne a urząd jest w trakcie udzielania wyjaśnień.

 

Nagle wszystko stało się jasne… w sytuacji, gdy grożą konsekwencję ze strony CBA… należy bronić Stanisława Waligóry a nie własnej twarzy, prawdomówności czy też czegoś tak błahego i nieważnego jak dbałość o finanse gminy Włoszakowice. Na tej samej sesji kierownik departamentu ds nieruchomości – p. Mateusz Mroziński został (jak się później okazało) zmuszony do odczytania oratorium, które nie było jego autorstwa, a pod którym musiał się podpisać. Odmówił też udzielenia radnemu Drożdżyńskiemu udzielania jakichkolwiek innych informacji na temat zbycia nieruchomości nr 53 tłumacząc się poleceniem służbowym wydanym przez Waligórę. Owe omawiane przez p. Mrozińskiego oratorium miało na celu UDOWODNIĆ słuchaczom jak to zamiana hektarowej działki nr 53 jest dla gminy korzystna! Przecież działka nr 53 wyceniona jest na 26tyś! Zaś wewnątrzosiedlowa droga na 68,9tyś! Patrzcie jaka to dla gminy okazja! Wójt Waligóra jest cudotwórcą! Przekonuje ludzi by oddawali niebywale drogie nieruchomości (drogi) za nic nie warte pełnowartościowe działki umiejscowione przy samej drodze powiatowej! Co stało się dalej? Nie wierzyłem… ale stało się to rzeczywistością. Było to prawdziwe poniżenie dla p. Mrozińskiego. Podczas tej samej sesji sesji (około 30minut później), zmuszony był odczytać projekt innej uchwały, w której gmina odkupywała prywatne drogi w Boszkowie (przy samym jeziorze) oraz we Włoszakowicach… OBIE ZA 100PLN!! Jaki to musi być człowiek, pracodawca, pryncypał wreszcie Wójt… by zmuszać urzędnika do publicznego samoponiżenia?

 

Powyższe jest jakby streszczeniem zaistniałej do tej pory faktów, które postanowiłem zebrać i omówić w jednej sentencji. Nie poprzestałem jednak w staraniach wjaśnienia sprawy oraz wysłałem do Waligóry kolejne pisma z prośbą o udzielenie informacji na temat tego czy faktycznie ma on zamiar dokonać zbycia działki nr 53. Wójt w jednej odpowiedzi arogancko stwierdził, że nie było go na sesji dlatego też on nie wie co mówiła Przewodnicząca Przezbór – a ja byłem zaś powinienem wiedzieć co mówiła. Proszę oto dowód (zauważcie, że znowu zmuszono p. Mrozińskiego do podpisu pod dokumentem):

http://scr.hu/4ej4/0b6ox

Upomniałem zatem Waligórę, iż ja go nie pytam o to co on sądzi o wypowiedzi Przewodniczącej Przezbór tylko pytam o jego plany zbycia działki nr 53. W międzyczasie stało się coś jeszcze. Do gminy dnia 18 lutego 2018 trafiło pismo z ofertą nabycia działki nr 53 za kwotę 100tyś PLN. Czyli nawet jakby gmina miała kupić wyżej opisywaną drogę za 70tyś PLN w gotówce to i tak zyskałaby 30tyś PLN! Ofertę złożył mieszkaniec miejscowości Włoszakowice, który uznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że nabycie nieruchomości musiałoby odbyć się poprzez przetarg i jest świadom tego, że znajdą się osoby, które przebiją jego ofertę. I tu nagle spaliła na panewce propagandowa historia Waligóry mająca na celu udowodnić nam jak to korzystna jest dla nas zamiana ponad hektarowego gruntu wycenionego na 26tyś PLN, na drogę wewnętrzną, którą gmina usilnie próbowała wycenić na 70tyś PLN! Ktoś nagle za działkę 53 zaoferował 100tyś PLN!! I co teraz ma zrobić biedny Wójt by wybrnąć z sytuacji? Oby „hojny” darczyńca miał jeszcze jakąś drogę wewnętrzną, którą Waligóra mógłby wycenić na 200tyś PLN! Co innego go uratuje? Wysłałem do niego ponowne pismo z ponowną prośbą udostępnienia informacji na temat planów zbycia działki nr 53 jednocześnie wzywając go do zdrowego rozsądku oraz do zakupu drogi czyli ul. Spacerowej we Włoszakowicach na tych samych zasadach co inne skupowane przez gminę wewnętrzne drogi osiedlowe – czyli za kwotę 100PLN. Poprosiłem również Waligórę by w ramach wyjaśnień składanych w tej sprawie do CBA, poinformował organ kontrolny o „dziwnym zachowaniu” Przewodniczącej Przezbór, która niebywale często zmienia zdanie odnośnie planów zbycia nieruchomości. Poprosiłem go też by w składanych wyjaśnieniach poinformował CBA o tym jak on sam, we własnej osobie utrudnia obywatelom (czyli nam) dostęp do informacji w tej sprawie – Waligóra jednak odmówił.Dodatkowo znowu zignorował swój ustawowy obowiązek udostępnienia informacji publicznej poprzez nieudzielenie konkretnej odpowiedzi (sprzedaje czy nie sprzedaje?!). Popatrzcie w jaki nieelegancji sposób to uczynił:

http://scr.hu/4ej4/30o2z

W tym momencie zaprotestowałem przeciwko arogancji oraz przeciwko wciąganiu urzędu do stosowania własnych kryteriów oceny i dzielenia ludzi na „głupich i mądrych” oraz „uczciwych oraz nieuczciwych”. Otóż drodzy Państwo, jeżeli uważacie, że wycena hektarowej działki nr 53 tuż przy drodze powiatowej we Włoszakowicach na poziomie 2,5PLN/m2 jest zaniżona to zdaniem wójta jesteście „głupi”.  Jeżeli zaś uważacie, że zamiana tej działki na wewnątrzosiedlową drogę odbywa się ze stratą dla gminy, to jesteście zdaniem naszego wójta „nieuczciwi”. Czy tak jednak uważa każdy urzędnik? Wątpię! Zobaczcie jakimi kryteriami ocenia nas Waligóra - klaszczcie mu a będziecie mądrzy i prawi, krytykujcie go a będziecie głupi i nieuczciwi. W kolejnym piśmie poprosiłem Waligórę to by nie udzielał zgryźliwych komentarzy tylko wziął się do pracy i udzielił informacji, o które proszę. Nie liczę jednak na uczciwą odpowiedź!


Komentarze
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2018-03-26 15:57:06
Szczerze mówiąc nie widziałem... trudno jednak wierzyć w cokolwiek co mówi. To polityk jak każdy inny... a że niskiej rangi? Jemu się wydaje... że jest politykiem wysokiej rangi :) Niech mu będzie.
Od: ~neutralny (Gość) z dnia 2018-03-26 15:14:45
Dopiero teraz zuważyłem na stronie UG WŁ_CE opis wujta sprawy z 2011 roku i to tylko przypuszczenia - śmieszne i małostkowe podejście 8 lat pamięta - a obecnych danych o niby korzystnym dla gminy lub kogoś -amnezja. RADA GMINY też się pogubiła .
Od: ~Trust (Gość) z dnia 2018-03-26 13:09:35
Na tym polega "TRUST"!! Ktoś kiedyś w p. W. zainwestował pieniądze... i teraz oczekuje zwrotu inwestycji z zyskiem!
Od: ~neutralny (Gość) z dnia 2018-03-23 12:25:59
A takiego demokratę udawał wójt , nawet herbaty nie wypił gdy służbowe sprawy załatwiał -a tu wyszło szydło z worka . TU JASNO WIDAĆ PRZEKRĘTY
Od: ~Łajzy... (Gość) z dnia 2018-03-21 19:33:33
Że też do koryta dorywają się sami złodzieje... masakra!
Od: ~Edek z fabryki kredek (Gość) z dnia 2018-03-20 19:56:04
Włodarz robi co chce myśli że jesteśmy wszyscy zacofani nikt nie orientuje sie w cenach działek itd.Jednak okazuje się że jest inaczej niż 15 lat temu mamy internet rozmawiamy i się komunikujemy!Te czasy klepania po pleckach się skończyły.Następne wybory to zweryfikują na 100%
Od: ~urzędnik (Gość) z dnia 2018-03-20 19:27:58
Brawo ADMIN -jednym zdaniem swoimi logicznymi i rzeczowymi wywodami wpędziłeś wójta ''w kozi róg''. Chłop się szamocze ale z jego wypowiedzi widzimy że traci grunt . Cały Urząd huczy o jego kochance i garsonierze , a w oczy jeszcze przytakują ale widać coraz więcej politowania.
Od: ~Gosc (Gość) z dnia 2018-03-20 15:41:02
Ten wójcio to człek upadły. Nie ma za grosz wstydu i honoru. Wstyd że piastuje takie stanowisko. Krętacz i Kur...sz który z wiekiem rozum stracił. Tak On jak i p.dyr piwinni podać się do dymisji. Wstyddddd na plecach noszą: )

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- 2.0D
- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635

Facebook