7

Wraca sprawa farmy wiatrowej na terenie Bukówca Górnego oraz Dłużyny. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę.


Inwestycja w farmę wiatrową w Bukówcu Górnym i Dłużynie wydawała się być sprawą zamkniętą, niezrealizowaną. Wydawało się, że ustawa PIS zamknęła drogę hiszpańskiemu inwestorowi w zbudowaniu w naszej gminie piętnastu elektrowni wiatrowych wysokości niemal 150m. Nowe prawo nakazuje inwestorowi lokalizować turbiny wiatrowe w odległości 10krotności wysokości wiatraka od najbliższego budynku mieszkalnego jak i stref krajobrazowych (Natura2000). Przepisy te uniemożliwiłyby plany budowy elektrowni wiatrowych, o które zabiega nasz Wójt Stanisław Waligóra jak i przedstawiciel hiszpańskiej firmy p. Aleksander Knoll. Jednakże inwestor czyli Gestamp Eolica Polska złożył wniosek (do starostwa) o pozwolenie na budowę farm wiatrowych tuż przed wejściem ustawy w życie, następnie postępowanie to zawiesił celem ukończenia innych czynności formalnych. Wojewoda Wielkopolski wstrzymał wydanie pozwolenia na budowę. Tutaj do walki dołączyli prawnicy inwestora z Hiszpanii. Wczoraj wieczorem przedstawiciel inwestora udzielił mi informacji w postaci wiadomości mail o następującej treści: 

Wczoraj decyzja o pozwoleniu na budowę dla 5 turbin, zlokalizowanych na podstawie MPZP w obrębie Dłużyna i BG stała się ostateczna. 

Aleksander Knoll

Project Development Coordinator Poland

GESTAMP EOLICA POLSKA”

Zbysław Drożdżyński, radny gminy Włoszakowice oraz jedna z osób najbardziej zainteresowanych sprawą inwestycji wiatrowej – uspokaja mieszkańców Bukówca Górnego. Jak stwierdza, według jego najlepszej wiedzy cztery (z pięciu) wiatraków na które inwestor otrzymał zgodę zlokalizowanych jest na terenie Dłużyny. Warunki dla pozwolenia budowy piątej turbiny, która zlokalizowana jest na terenie Bukówca Górnego są bardzo ograniczone. Turbina ma być znacząco mniejsza (w porównaniu do czterech wcześniejszych) a warunki ekonomiczne podważają sens realizacji takiego przedsięwzięcia. Z tego też powodu, mieszkańcy Bukówca Górnego, którzy w sposób bardzo aktywny protestowali przeciwko budowie farmy wiatrowej wokół ich miejscowości mogą czuć się bezpieczni.

Z dodatkowych informacji uzyskanych od inwestora, dowiadujemy się, że uzyskał warunki do przyłączenia do sieci energetycznej 3 turbin o mocy 2MW. Jednak (w opinii inwestora) w dzisiejszych warunkach wparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii realizacja (instalacja turbin) nie ma sensu ekonomicznego. Pozwolenie jest jednak ważne 3 lata, tak więc hiszpańska firma z nadzieją czeka na sprzyjające OZE zmiany w polskim prawodawstwie.

 


Komentarze
Od: ~srol (Gość) z dnia 2017-10-12 21:03:09
kto to jest ten K. -Polak czy najemnik Sancho Pancho
Od: Zbysław Drożdżyński z dnia 2017-10-10 07:59:12
Ze względu na brak prądu później Internetu niestety nie mogłem się wcześniej odnieść do informacji przedstawionych przez p. Knolla. Oczywiście Raport Środowiskowy dotyczy wszystkich 15 elektrowni, ale fragment, który przedstawiłem dotyczy elektrowni zamieszczonych w obrębie Dłużyny, tj. 4 elektrowni. W komentarzu odniosłem się do najważniejszej informacji zamieszczonej w artykule, czyli do wydanego pozwolenia na budowę 5 elektrowni wiatrowych. Przypomnę, że pozwolenie na budowę zostało wydane m. in. na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego naszej gminy w obrębie Bukówca i Dłużyny, którego to projekt przedstawił wójt, a zatwierdziła go większość radnych odpowiednią uchwałą. Plan również zakłada budowę 5 wiatraków: tj. na działkach nr 60 (Bukówiec Górny) oraz na terenach należących do Dłużyny: na działce 372/1- 2szt. oraz po jednym na 386 i 412/2. W związku z przyjęciem planu przez radę gminy wprowadzono na okolicznych terenach wiele różnych zakazów. M. in. zakaz wykorzystania okolicznych terenów sposób inny niż rolniczy. Czyli nie będzie można wybudować np. domu, zakładu przemysłowego na terenach o powierzchni przekraczającej 700 hektarów. Ze względu na wiatraki zostanie zablokowana możliwość zabudowy części drogi z Bukówca do Dłużyny (ok. 600 metrów). Zakaz będzie obowiązywał co najmniej tak długo jak będą wiatraki. W zeszłym roku, a dokładnie 16 lipca 2016 weszła w życie tzw. ustawa odległościowa, jasno określająca zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych, kończąc tym samym partyzantkę wiatrakową w naszym kraju. Tylko dzięki temu, że wniosek na budowę tych wiatraków został złożony do Starostwa przed wejściem ustawy odległościowej w życie, została wydana decyzja w oparciu o stare przepisy. W chwili obecnej, żadna ze 150 metrowych elektrowni, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nie otrzymałaby pozwolenia na budowę w przewidzianych lokalizacjach na terenie naszej gminy. Wobec wydanych decyzji na 5 elektrowni, odniosłem się fragmentem tekstu z raportu dotyczącego tychże elektrowni. Nie chciałbym się odnosić do informacji, które pochodzą tylko od przedstawiciela inwestora i być może nie ostatecznych. W świetle zmieniającej się polityki energetycznej kraju, można by się raczej zastanawiać czy w ogóle dojdzie do budowy któregokolwiek z wiatraków. Cała energetyka odnawialna działa na zasadzie wsparcia ze strony państwa oraz unii europejskiej. Nie ma to nic wspólnego ze zdrowo pojętą ekonomią. Im więcej energii odnawialnej, tym prąd będzie droższy. Elektrownie wiatrowe ze względu na swoją nieprzewidywalność w produkcji energii w moim przekonaniu nie rozwiązują żadnych problemów energetycznych w naszym kraju. Dodatkowo dużo tych farm wiatrowych jest w posiadaniu zachodnich firm, które podobnie jak winnych branżach, teraz przejmują rynek energetyczny. Powinniśmy raczej myśleć, jak w ramach produkcji energii odnawialnej mogą zarabiać głównie Polacy, którzy to są także konsumentami tej bardzo drogiej energii. Obecnie realizowana polityka energetyczna właśnie zmierza w tym kierunku. Co do „efektu migotania cienia” zawsze przyjmuje się najbardziej pesymistyczny wariant zarówno w Polsce jak i zapewne w Niemczech. Nie zmienia to jednak faktu ewentualnego przekroczenia normy niemieckiej o ponad 12 razy. Jest oczywiste, że ”efekt migotania cienia” będzie występował w przypadku świecenia słońca, podobnie jak rzucanie lodem będzie występowało w zimę w przypadku oblodzenia łopat wirnika.
Od: ~obywatel (Gość) z dnia 2017-10-05 11:16:31
To jest "specjalista" - od kiedy to słońce zachodzi gdy zaczyna wiać wiatr ?
Od: Aleksander Knoll z dnia 2017-10-04 22:24:13
Raport OOŚ został sporządzony dla 15 turbin a nie dla 3, o które w tym momencie chodzi. I omówiony efekt był dla jednoczesnej pracy 15 turbin. Należało również przytoczyć z raportu: "Należy zaznaczyć, że w analizie uwzględniono najbardziej niekorzystny wariant „astronomicznie maksymalny, możliwy czas trwania zacienienia”. Trzeba jeszcze raz jednoznacznie podkreślić, że w naturalnych warunkach występowanie wszystkich przyjętych na potrzebę niniejszej analizy założeń jednocześnie, przez cały rok nie jest możliwe, a więc wyniki analizy nie należy traktować dosłownie. W rzeczywistości stopień możliwych uciążliwości związanych z efektem migotania cienia będzie o wiele mniejszy niż wynika to z przeprowadzonych obliczeń." Oznacza to, że autorzy raportu przyjęli skrajnie niekorzystny wariant mówiący, że 365 dni w roku w momencie wschodu słońca ( bo tylko w takim momencie może nastąpić migotanie cienia po stronie zachodniej ) świeci słońce i jednocześnie wieje wiatr. Przeważnie sytuacja jest odwrotna - jak świeci - wiatr nie wieje a jak wieje nie ma słońca.
Od: Zbysław Drożdżyński z dnia 2017-10-04 20:54:52
Jeśli powstaną elektrownie w obrębie Dłużyny co najmniej część mieszkańców będzie odczuwać negatywne skutki inwestycji. Wg mnie najbardziej odczuwalne będzie dla mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż ulicy z Bukówca do Dłużyny. Cytując Raport Środowiskowy sporządzony na zlecenie inwestora wiatrakowego (str.128): "W obrębie znacznej części wsi Dłużyna oraz części Włoszakowic, migotanie cienia będzie występowało w godzinach porannych, tuż po wschodzie słońca, przez większą część roku." Zakładając "tylko", że migotanie cienia będzie występowało przez godzinę dziennie połowę roku jest to ponad 180 godzin w ciągu roku. "Migotanie cienia" w prawodawstwie polskim (podobnie jak infradźwięki w środowisku) nie jest w żaden sposób normowane. W Polsce może "migać" nawet przez cały dzień. W Niemczech "migotanie cienia" maksymalnie może w sumie wynosić 15 godzin w ciągu roku. Przy podanych założeniach, w przypadku realizacji inwestycji, norma niemiecka zostanie przekroczona dwunastokrotnie. Pytanie, ile osób o tym i o innych uciążliwościach i ograniczeniach wie? O wielokrotnym przekroczeniu norm niemieckich, braku prawnych uregulowań w wielu innych kwestiach, ograniczeniach w możliwości zabudowy pobliskich terenów wiedzieli wszyscy radni oraz wójt naszej gminy. Jednak to zupełnie nie przeszkadzało większości radnym wraz z wójtem "zaklepywać" kolejne decyzje, jak i odrzucić wszystkie uwagi złożone głownie przez mieszkańców Bukówca (w sumie ok. 130) w sprawie inwestycji wiatrakowej. Mieszkańcy Bukówca wielokrotnie wyrażali swój sprzeciw wobec inwestycji wiatrakowej dzięki przekazywanym informacjom w tej sprawie. Na pewno w Dłużynie tego zabrakło.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2017-10-04 11:40:59
Przedstawicielem Dłużyny w radzie gminy jest p. Aniela Poloszyk. Do niej powinni zgłaszać się ludzie jeżeli mają jakieś obawy. Jeżeli Pani Poloszyk będzie chciała wypowiedzieć się w kwestii wiatraków - chętnie opublikuje jej wypowiedź.
Od: ~Stary Wyga (Gość) z dnia 2017-10-04 09:40:34
Mieszkańcy Bukówca może i mogą czuć się bezpiecznie, ale co mają powiedzieć mieszkańcy Dłużyny? Chyba że Dłużyna się zgadza na wiatraki.

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook