12

Wójt Waligóra podsumowuje dokonania Komitetu Wyborczego "OBYWATELSKI" na łamach strony UG Włoszakowice.


Być może powinienem się już do tego powoli przyzwyczajać - Pan Waligóra wyręcza mnie w mojej roli bloggera. Tym razem nasz zacny włodarz przedstawia na stronie urzędu gminy swoje własne przemyślenia na temat dokonań członków Komitetu Wyborczego, który reprezentował podczas ostatnich wyborów. Mówiąc wprost – Waligóra na stronie urzędu chwali własne dokonania. Być może w dzisiejszych czasach przedstawianie „danego punktu widzenia” w mediach reprezentujących URZĄD nie powinny dziwić ale mi wciąż takie zachowanie „władzy” trudno przyswoić i zaakceptować. Nasz wójt postanowił przypomnieć nam obietnice z poprzednich wyborów oraz „status” tych obietnic na dzień dzisiejszy. Przyznam szczerze – sam chciałem to zrobić, tutaj Pan Waligóra wyręczył mnie w sposób kompleksowy, kompletny. Jako, iż mój horyzont opinii ograniczony jest do miejsc w których żyje, przebywam to trudno byłoby mi cokolwiek powiedzieć o dokonaniach naszych władz w częściach gminy, w których przebywam rzadziej. Wójt Waligóra zaprasza do „miłej lektury” i ja również – bo jest ciekawa.

http://wloszakowice.pl/news/35/2380,informacja-o-realizacji-programu-wyborczego-2014-2018.html

Jak wspominałem – w poprzednich wyborach Waligóra obiecał „wszystkim wszystko”, kilkukrotnie (w szacunkach) przekraczając możliwości finansowe gminy Włoszakowice. Oceńmy! Każdy najpewniej skupi się na części naszej gminy, w której mieszka. I ja również, bo tutaj mam najwięcej do powiedzenia (czyli miejscowość Włoszakowice). Wspomnę jeszcze o kilku obietnicach wójta (i ich wykonaniu) spoza Włoszakowic, chodzi o te obietnice, którym szczególnie się przyglądałem. Prześledźmy zatem dokonania wójta Waligóry, które on sam uważa za niepodważalny, nieoceniony, wspaniały sukces. Ominę wszystkie „osiągnięcia” w których Pan Waligóra stwierdza: „planuje się, wykona się, przewiduje się” gdyż nie zmienia to statusu obietnic lecz je po prostu odwleka w czasie.

- BOSZKOWO

wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wokół jeziora: zostały zakupione lub przejęte we władanie wszystkie potrzebne nieruchomości na ścieżkę pieszo - rowerową wokół jeziora,

Gmina zakupiła kilka działek w postaci dróg po „starkowskiej” części jeziora. Wydano na to łącznie kilkaset PLN. Jest to sukces dosyć wątpliwy mając na uwadze, że wartość całej inwestycji jest szacowana na kilka mln PLN (faszyna przy dużej części brzegu jeziora). Trzymajmy kciuki!!

- BOGUSZYN

wystawienie na sprzedaż działek wyznaczonych na terenie byłego boiska i wykonanie tam sieci wodnej i kanalizacji

Wyjątkowy sukces – to się wójtowi udało.

- BUKÓWIEC GÓRNY

budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników zbierających nadmiarową wodę w celu zabezpieczenia miejscowości przed zalaniem: ze względu na wysokie koszty postanowiono gromadzącą się wodę na ulicy podczas ulewnych deszczy spuścić na rów poprzez wydzielone trzy działki (..).

Chodzi o kanalizację deszczową, która miała zabezpieczyć mienie mieszkańców przed zalaniem podczas intensywnych opadów. W trakcie poprzedniej kadencji wójt dobitnie wyrażał swoją opinię, że jeżeli mieszkańcy Bukówca chcą mieć nową kanalizację deszczową, to muszą się SAMOOPODATKOWAĆ (cytat z gazety) gdyż jest to zbyt drogie. Zmienił zdanie na czas kampanii wyborczej… by następnie znowu zmienić zdanie w ciężkich realiach rzeczywistości. Tak - ustalono kilka rowków, kupiono również jakąś (niewielką) działkę. Równocześnie odebrano Bukówcowi 50tyś PLN na modernizację obecnej kanalizacji deszczowej. Kwotę tą przeznaczono na inne cele – projekt pod bieżnię szkolną (sportowe) we Włoszakowicach (Zbysław Drożdżyński wielokrotnie protestował). Wyżej wspomniany projekt ulegnie unieważnieniu, gdyż (jak to dalej p. Waligóra stwierdza) nie ma pieniędzy na realizację ww bieżni.

- DOMINICE

wykonanie projektu ścieżki pieszo - rowerowej do Włoszakowic wzdłuż istniejącej drogi przez las: został zlecony do wykonania projekt z terminem realizacji w pierwszym kwartale 2018 roku, zaplanowano umieszczenie pod ścieżką rurociąg tłoczny do wody z stacji w Dominicach do Włoszakowic, mało jest prawdopodobne aby inwestycją ta była zrealizowana w 2018 roku,

Nie rozumiem dlaczego inwestycja, która nie ma być wykonana jest nazywana sukcesem.

- JEZIERZYCE KOŚCIELNE

wykonanie projektu ścieżki rowerowej od granicy gminy przez Krzyżowiec do Włoszakowic: projekt został zrealizowany w ramach programu OFAL na zlecenie gminy na budowę ścieżki rowerowej od granica gminy, przez Krzyżowiec do Włoszakowic. Projekt do realizacji przejął powiat Leszczyński, został złożony wniosek o dofinansowanie. Ponieważ na wniosek nie uzyskano środków powiat zamierza sam budować etapami ciąg pieszo – rowerowy w następnych latach,

wykonanie projektu ścieżki rowerowej od granicy gminy przez Krzyżowiec do Włoszakowic: projekt jest wykonany, z braku pieniędzy zadanie jeszcze nie jest zrealizowane,

Kolejne sukcesy i obietnice, które bym kwestionował.

- UJAZDOWO

przebudowa centrum wsi: obecnie brak pieniędzy

Nie wiem co powiedzieć.

- WŁOSZAKOWICE (tutaj wymieniam prawie wszystkie obietnice – lecz sukcesów nie widzę)

pomoc w budowie sieci gazowej: dokonano wykupu prywatnych ulic co umożliwiło budowę sieci i rozpoczęto dostawę gazu,

Należy zadać pytanie – dlaczego gmina Włoszakowice kładzie asfalt na drogach, które nie są własnością gminy? Dlaczego wcześniej nie były wykupione? Naprawiono zaniedbanie poprzednich wójtów – sukces?

wybudowanie chodnika na ul. Wolności, dokończono budowę chodnika na ulicy Wolności, koszt całkowity - 56.000,00 zł,

Tutaj nasz włodarz się pomylił. Chodnik budowano podczas kampanii wyborczej w 2014 roku, ukończono przed wyborami. Po mojej interwencji urząd postanowił „dokończyć” chodnik (już po wyborach). Wyśmiewałem wtedy chodnik, składający się z jednej płyty betonowej. Kładkę dla pieszych kosztujący ponad 200tyś PLN urząd postanowił „dokończyć” dodając drugą płytę betonową (w niektórych miejscach dodali dwie). Kosztowało to 56tyś PLN.

przedłużenie chodnika na ul. Leszczyńskiej, do lasu: przedłużenie chodnika na ul. Leszczyńskiej, na odcinku do lasu, nastąpi w ramach budowy ciągu pieszo – rowerowego z Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic, jest projekt i pozwolenie na budowę, zadanie przejął do realizacji powiat, obecnie brak pieniędzy,

Środki wydane na projekt i pozwolenie przepadną po dwóch latach od ich wykonania.

zakup nowego samochodu strażackiego dla miejscowej jednostki OSP, zakup nowej motopompy: zakupiono w grudniu 2014 roku nowy samochód strażacki marki MAN dla OSP Włoszakowice, dotacja z budżetu gminy wyniosła 350.000,00 zł,

Oj tak – na to strażacy czekali 20 lat. Z tego co pamiętam pojazd kosztował 700tyś PLN (gmina z naszych podatków dotowała tylko połowę – reszta to zasługa OSP Włoszakowice). Była to obietnica, którą każdy wójt nawet Kowalski byłby w stanie wypełnić, gdyż wydatek ten był zaplanowany w budżecie roku 2014, czyli decyzja w tej sprawie zapadła w roku 2013.

dokończenie rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy

Jak dobrze rozumiem, chodzi o obiekt w dużej części finansowany przez Werner-Kenkel Sp. z o.o. poprzez fundację „Jesteśmy – więc pomagamy” gdzie prezesem jest Stanisław Waligóra.

rozpoczęcie budowy budynku nowego przedszkola: w grudniu 2015 roku została powołana komisja do spraw budowy nowego przedszkola (..) odstąpiono od realizacji zadania (..)obecnie są budowane dwa budynki dla prywatnych przedszkoli i żłobka łącznie dla 150 dzieci.

Sektor prywatny przejmuje obowiązek gminy. Zadanie wykonane?

dokończenie budowy chodnika na ul. Ks. Górnego: zadanie oczekuje na zabezpieczenie pieniędzy

Podczas kampanii wyborczej w 2014 roku, rozpoczęto budowę chodnika. Urwano inwestycję zaraz po wyborach pozostawiając chodnik w połowie. Być może drugą część rozpocznie się podczas kampanii wyborczej w 2018 roku.

wykonanie przejazdu z twardą nawierzchnią pomiędzy ul. Grotnicką a ul. Zachodnią przez tory kolejowe, są prowadzone działania w celu załatwienia własności tej drogi,

Ciekawe… lecz to wątpliwy sukces.

Przebudowy chodników po wcześniejszym rozprowadzeniu sieci gazowej, wykonano,

Pan wójt raczy przypisywać sobie jako sukces, obowiązek naprawy chodników przez spółkę gazową po wykonaniu instalacji.

wykonanie utwardzonego przejazdu pomiędzy ul. Spokojna a osiedlem, z braku obecnie pieniędzy zadanie jest odłożone w czasie, jest wykupiony grunt pod poszerzenie tej ulicy,

Komentując kolejny „sukces” już nie wiem co mam pisać.

wykonanie nowej sztucznej bieżni wokół boiska ZSO, z braku obecnie pieniędzy zadanie jest odłożone w czasie

I jak wcześniej wspominałem wcześniej, przepadną pieniądze odebrane Bukówcowi na modernizację kanalizacji deszczowej (50tyś), a które wydane były na projekt bieżni (projekt jest nieważny po 2 latach).

DOTYCZY WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI

Dodatkowo wójt wymienia szereg obowiązków bieżących, które gmina musiała wykonać (naprawa rury, dziury w drodze, kupno auta) przypisując im miano sukcesu.

Konkluzja: rzecz jest jasna i oczywista. Urzędnicy w gminie Włoszakowice wykonują swoje obowiązki. Nasz urząd tak jak wszystkie urzędy w kraju, wie jak wydać pieniądze pochodzące z naszych podatków. Pieniądze, które pochodzą z naszych kieszeni zostały wydane… lepiej lub gorzej. Myślę, że wiele z naszych środków zostało spożytkowanych z krzyścią dla nas… lecz również wiele zmarnowanych w sposób głupi i niemądry. O tej zmarnowanej części pieniędzy, urząd wójta nas nie poinformuje. Pewnie jeszcze od czasu do czasu uda mi się wyłuskać z urzędu o grubych murach oraz zabezpieczeniach anty-podsłuchowych jakieś informacje, które przedstawią również ten nieautoryzowany przez gminne media obraz pracy jedynej, prawej – niepodzielnej władzy Komitetu Wyborczego „Obywatelski”. Pytanie – czy Waligóra przeprosi wyborców za obietnice, które złożył, a których nie wykonał?


Komentarze
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2017-06-21 08:02:00
Życzyłbym sobie by ludzie interesowali się sprawami gospodarczymi a nie aferami seksualnymi. Lecz co na to poradzić? Wczoraj na sesji rady gminy nawet przewodnicząca - Pani Przezbór zadawała pytanie (do urzędu) w sprawie ośrodka żeglarskiego w Boszkowie oraz kompetencji co do administrowania tym obiektem. Jest to zadanie urzędu gminy czy GOKu? Jak widzisz... wszystkich ludzi interesuje sprawa "rozporkowa", choć osobiście wolałbym się skupić na sprawach związanych z marnotrawstwem naszych pieniędzy.
Od: ~adam (Gość) z dnia 2017-06-20 21:45:48
Wypunktowanie wygląda na szczegółowe i dokładne. Sporo czasu to zajęło. Szkoda, że ci co komentują ten post mają w du..ie Twoje wysiłki Admin, co widać po komentarzach. Szkoda.
Od: ~rówieśnik (Gość) z dnia 2017-06-17 12:56:23
Staś oszczędż sobie wstydu w tym wieku takie zaloty!Nie na miejscu poważnie.To czas na zabawe ale z wnukami.
Od: ~miłośnik stanisława (Gość) z dnia 2017-06-12 12:07:31
Wójt rozlicza się z obietnic niczym palacz w "Misiu" Stanisława Bareja tłumaczy się przed kierowniczką. "Pani kierowniczko! Jak to się nie pali? Oczywiście, że się pali!" :):) Panie Waligóra! Jest Pan moim wzorem do naśladowania w życiu codziennym!!
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2017-06-11 19:42:51
Wybory są w przyszłym a nie w tym roku. Nie mam pojęcia czy jest jakaś alternatywa i czy jakaś będzie.
Od: ~Edek z fabryki kredek (Gość) z dnia 2017-06-11 16:22:18
Po czekoladce rozda i będzie sprawa załatwiona ;-) ciemny lud mu wybaczy
Od: ~alternatywa (Gość) z dnia 2017-06-11 10:00:17
Jest w tych wyborach jakas alternatywa czy tylko Stachu? Nadrabia wstyd ktory narobil sobie nowa d#pą. Ludzie pewnie zbowu to łykną... Przeciez to nie pierwszy raz.
Od: ~ja (Gość) z dnia 2017-06-11 09:55:07
Wybory sa w tym roku?
Od: ~wyborca (Gość) z dnia 2017-06-11 06:58:54
postawa wielkiego pana W. wynika z oszczędności i gospodarności. Obietnice z zeszłych wyborów przedrukuje się na nowo w przyszłym roku. Swoją drogą... "Obywatelscy" szybko rozpoczynają kampanię wyborczą.
Od: ~ciemnylud (Gość) z dnia 2017-06-10 19:10:38
Ciemny lud i tak to kupi...
Od: ~Erotoman (Gość) z dnia 2017-06-09 21:52:18
Nie ma czasu na zajmowanie się poważnymi sprawami obywateli.Jak myślicie dlaczego czyżby woda sodowa uderzyła!?
Od: ~Obserwator (Gość) z dnia 2017-06-09 21:46:37
Tak już przeprasza :-) wójt żyje w innym świecie, w świecie bajki. A ciemny lud to kupuje. Pozdrawiam

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook