1

Wojewoda Wielkopolski: Uchwała rady gminy Włoszakowice nieważna z powodu istotnych naruszeń prawa.


Wojewoda Wielkopolski uchylił uchwałę rady gminy Włoszakowice dotyczącą "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności" z powodu istotnego naruszenia prawa. Informację na ten temat pragnę przedstawić na podstawie korespondencji z OTOZ-Animals (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - Animals).

-----------------------------------

Witam serdecznie!

Panie Piotrze, korzystając z Pana sugestii oraz porad, wystosowałem pismo wysłane do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o nadzór nad przyjętą uchwałą rady gminy Włoszakowice. Skutek wydaje mi się jest bardzo pozytywny, pismo/odpowiedź wojewody wysyłam Panu jako załącznik tej wiadomości. Wojewoda uchylił uchwałę rady gminy Włoszakowice z uwagi na jej rażące naruszenie prawa. Jak Pan sam widzi, wojewoda uznaje, iż pismo, które wysłałem było niepotrzebne, gdyż wojewoda "z urzędu" podejmuje nadzór nad uchwałami gminnymi. Jednakże nie wyjaśnia on faktu, dlaczego rok rocznie, nasza gmina przyjmowała uchwałę z rażącym naruszeniem prawa, a urząd wojewody był w tej sprawie zupełnie bierny. Trudno mi uwierzyć w to, że nasz samorząd w dalszym ciągu nie będzie podejmował prób ominięcia prawa w gestii obowiązków gminy, dlatego też liczę na Pana dalszą pomoc oraz sugerowanie kolejnych kroków, które powinienem uczynić by zapewnić respektowanie praw zwierząt w naszej gminie.

Istotnym faktem, który myślę, iż powinniśmy się zainteresować jest wynik kontroli samorządowej komisji rewizyjnej dotyczącej respektowania praw zwierząt w naszej gminie. Kontrola odbywała się w reakcji na nasze pismo wysłane do RIO. Organ kontrolny stwierdził, że gmina nie przestrzega przepisów... bo nie przestrzega prawa (masło maślane). Wcale tutaj nie przesadzam, np. fakt, iż gmina nie odławia psów tłumaczony jest tym, że gmina nie oddaje psów do schroniska, zatem nie może ich odławiać. Tym samym wytłumaczeniem było owinięta sprawa braku ewidencji przyjmowanych psów czy też braku opieki weterynaryjnej. Takie tłumaczenia słyszałem ze słów jednego z radnych z komisji rewizyjnej podczas ostatniej rady gminy. Komisja rewizyjna nie znalazła jakichkolwiek znamion naruszenia prawa w gestii ochrony praw zwierząt. Uznano też, że środki finansowe spożytkowane na karmę i klatki dla psów wydane były zgodnie z prawem. Czy coś powinniśmy zrobić w tej gestii?
(...)

Bardzo bym prosił spojrzeć na nagranie z sesji rady gminy, minuta 37 - radna odczytuje protokół pokontrolny. Proszę o Pana opinię.

https://www.youtube.com/watch?v=9-dV1n-l9CI
Pozdrawiam
Jakub Mąkowicz

---------------------------------------------------------

Szanowny Panie,

Cieszę się, że w sprawie coś się "rusza".

Odnośnie uwagi wojewody, że sprawa ta podejmowana jest z urzędu, a nie na wniosek - jeśli podjąć ściśle formalistyczne podejście, to rzeczywiście pismo winno być traktowane jako "sygnalizacyjne", a nie wniosek, ale to jest już tylko semantyka. Odnośnie dotychczasowej bierności wojewody - taka niestety jest praktyka. Wszystko zależy od tego, jak wielkim zapleczem kadrowym dysponuje dany urząd wojewódzki, są i takie, które od samego początku prześwietlały wszystkie uchwały związane z przedmiotową sprawą - jak są ręce do pracy, to jest i możliwość.

Co do ustaleń komisji rewizyjnej -

(...)

Jest to protokół pozbawiony treści merytorycznej, chociaż po części winne są temu niejasne przepisy regulujące te kwestie. Sprzyja to takiemu właśnie usprawiedliwianiu niezgodnych z prawem poczynań, zresztą podejrzewam, że radni nie są zaznajomieni z orzecznictwem sądów administracyjnych dotyczącym tejże kwestii.

Warto może poczekać na rozpatrzenie wniosków z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Piotr Piotrowski
St. Inspektor ds. ochrony zwierząt
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - OTOZ Animals
ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia
tel: (058) 550 43 73
www.otoz.pl
Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000069730
nr konta 55 1020 1853 0000 9902 0069 5668 
 
 

Komentarze
Od: ~azor (Gość) z dnia 2015-05-11 12:29:21
W tej gminie obowiązuje inne prawo - prawo stasia ,Irenki, leszka a Zbyszek ostrzegał że uchwała jest błędna . Jaki kram taki pan !!!! Radosna twórczość radnych ????

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Tematy z kategorii mało poważne, lecz ważne!
- Budżet gminy Włoszakowice za rok 2016.
- Respektowanie prawa w gminie Włoszakowice.
- Inwestycje w gminie Włoszakowice.
- Nieszczęśliwe zdarzenia na terenie gminy Włoszakowice.
- Spojrzenie na pracę samorządowców.
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook