11

Jedna z pierwszych i smutniejszych prób dla nowego pojazdu straży pożarnej we Włoszakowicach.


Niedawno do użytku włoszakowickiego OSP oddany został nowy wóz strażacki marki MAN. Nie trzeba było długo czekać, aż konieczna będzie jego interwencja w boju. Na miejsce pożaru stolarni zebrało się aż 8 zastępów straży pożarnej. Strażacy nie zawiedli, sprzęt nie zawiódł... jednakże, strażacy nie mieli czym gasić pożaru. Hydrant, stojący tuż naprzeciwko palącej się stolarni nie tłoczył wody. Strażacy biegali dookoła szukając możliwego źródła wody. Wozy strażackie krążyły po Włoszakowicach w poszukiwaniu sprawnego hydrantu. Przywiezionej wody starczało jednak na „moment”. To był bardzo smutny widok, kiedy kilkudziesięciu strażaków nie mogło zrobić nic, tylko patrzeć się na palący dobytek. Jeden ze strażaków bardzo prosił mnie o opisanie tej sprawy. Jak twierdzi, cały sprzęt w stolarni był do uratowania, jednak nie mogli nic zrobić... mogli tylko patrzeć. Jeden z sąsiadów, głośnym tonem wypowiedzi stwierdzał, „na co my płacimy podatki? U mnie hydrant też nie działa!”. Sytuacji nie poprawił obecny na miejscu prezes lokalnego GZK, który (według radia Elka) ograniczył dostawy wody w innych częściach Włoszakowic aby zapewnić odpowiednie ciśnienie wody strażakom. Ogień udało się w końcu opanować po około 1,5-2h czasu, ciągnąc wodę z okolicznego stawku po drugiej stronie torów. Do tego konieczne było wstrzymanie ruchu kolejowego. Hydrant stojący tuż naprzeciw suszarni niestety niewiele pomógł w gaszeniu pożaru. Smutny obraz... ciekawe czy znajdzie się w naszej gminie ktokolwiek odpowiedzialny za taki stan hydrantów PPOŻ w naszej miejscowości.


Wyrazy współczucia rodzinnej tragedii dla właścicieli obiektu.

--------------------------

Warto też dodać, że według informacji uzyskanych od jednego z pracowników GZK, w rejonie pożaru wkopana jest "tylko osiemdziesiątka (rura), która technicznie nie ma możliwości przetłoczenia istotnej ilości wody".


Komentarze
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2015-04-29 21:53:21
Przyjdzie mi na to zwrócić uwagę... tylko, że już jest tyle spraw... że niedługo ORGowanie będzie moim jedynym życiowym zajęciem :(
Od: ~Ja (Gość) z dnia 2015-04-29 21:49:26
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie: 1) przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę; Rozdział 2 Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru § 3. 2.Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3. Rozdział 3 Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych § 4. 1. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych jest określona w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia. Tabela 1 Lp. Liczba mieszkańców jednostki osadniczej 2000-5000 osób-wydajność wodociągu 10 [dm3/s] Równoważny zapas wody w zbiorniku100 [m3] 2. Wodę do celów przeciwpożarowych w wymaganej ilości określonej w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinna zapewniać sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do jednostki osadniczej. Rozdział 4 Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych § 9. 1. Sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych, zwana dalej „siecią wodociągową przeciwpożarową\", powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny. 2. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny. 3. Wyrażone w milimetrach średnice nominalne (DN) przewodów wodociągowych wykonanych z rur stalowych, na których przewiduje się instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, powinny wynosić co najmniej: 1) DN 100 - w sieci obwodowej; 2) DN 125 - w sieci rozgałęzieniowej; 2. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. 7. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 9. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa. 10. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. GZK nie spełnia chyba wymagań żadnego z paragrafu przytoczonego z ww. rozporządzenia... Czy w gminie są badane wydajności hydrantów? Czy zasuwy przy hydrantach są otwarte?Czy w sieci jest wymagane ciśnienie 0,2 MPa? Czy jest program do symulacji pracy sieci...?
Od: ~gośc (Gość) z dnia 2015-04-29 21:17:59
A może w przepływie emocji zakręcono wodę ludziom w domostwach a przy okazji w hydrantach gdyż nigdy nie było potrzeby uczyć się od czego jest dany kurek co doprowadziło do zaistniałej sytuacji,
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2015-04-28 10:43:29
Oczko - dobrze, że pokazujesz dobre strony akcji gaśniczej. Są nimi oczywiście strażacy, super sprzęt oraz czas reakcji strażaków na wezwanie no i fakt, że dzięki nim nie zajął się ogniem budynek mieszkalny. Pamiętaj, że to jeden ze strażaków prosił mnie o opisanie absurdu z hydrantem PPoŻ, który był bez wody!! Stawanie w obronie osób odpowiedzialnych za brak wody w hydrancie jest niewłaściwe. Z tego co wiem, przez pierwszą godzinę pożaru, wody w hydrancie nie było wcale. Po godzinie... nawet jakby wodę wyłączono w całym województwie to i tak nic wiele więcej nie przetłoczysz przez rurkę o średnicy 8 centymetrów. To rura o 2cm szersza niż rura doprowadzająca wodę do domu mieszkalnego. To prawda, że gapiów było sporo. Lecz nie mogli oni w niczym pomóc. Ogień czasami tak bił po twarzy z 20 metrów, że aż trudno sobie wyobrazić odczucie gorąca z bliska. Sam na miejscu byłem na roboczo gotowy do pomocy. Wiele było tam osób, które bezinteresownie i chętnie by pomogły, wystarczyło tylko słowo. Gapie z urzędu gminy przyjechały zaś w krawatach i garniturach. Tak czy siak straż pomocy nie potrzebowała.... sami nie mieli co robić. W czym gapie mogli pomóc? Nasikać na pożar? Pamiętaj, że krytyka nie jest po to aby się nad kimś pastwić. Krytyka jest po to, aby osoby odpowiedzialne czuły odpowiedzialność. Krytyka jest po to, aby pokazywać niedociągnięcia, których zapewne samorząd nie widzi i tym samym pozwalamy im je naprawiać. Jeżeli zawsze wszystko u nas musi być "dobrze" to zawsze rzeczy, które są złe... i tak będą dobre. Kara jest natomiast istotą odpowiedzialności. Jeżeli w naszej gminie zawsze wszyscy będą bezkarni... to nikt nie będzie czuł odpowiedzialności. Jutro spali się Twój dom i okaże się, że to Twoja wina boś go nie ubezpieczył. Moim zdaniem powinny być wyciągnięte konsekwencje... lecz nie liczmy na to. W naszej gminie rządzi p. Waligóra.
Od: ~znajomy (Gość) z dnia 2015-04-28 09:44:36
Stawek po byłej cegielni zasypuje gmina śmieciami woda śmierdzi mógłby to być stawek do pożaru
Od: ~Oczko (Gość) z dnia 2015-04-28 09:21:06
Wszyscy widzą tylko złe strony tego pożaru. A może ktoś spojrzał by na to co dobre? Na to że budynek obok się nie zajął ogniem? Dobrze wiemy jest to katastrofa dla osoby, której spalił się ten budynek no ale ludzie bez przesady wciąż wspominać wszystkim błędy. Zaraz ktoś napisze, że zła praca strażaków. A ciekawe co byłoby gdyby takich strażaków jakich mamy w okolicy nie było. Woda była zakręcona dla połowy Wloszakowic żeby ugasić ten ogień wiec oburzenie niektórych osób że nie miały wody są według mnie śmieszne. Pewnie osoby które tu piszą stały i nic nie robiły (gapie). Zamiast obsmarowywać lepiej się zastanówcie.. Każdy wszystko robi źle i tylko wy widzicie minusy wszystkiego a gdy przyjdzie co do czego to języka wam brakuje i chęci pomocy. Trzeba w końcu sobie uświadomić ze przecież nikt nie jest idealny ale wytykanie błędów na każdym kroku jest po prostu śmieszne. Jak zabawa w przedszkolu.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2015-04-27 21:38:10
Link do nagrania z akcji gaśniczej pokaże się zaraz po zakończeniu uploadu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=h8Jy2REcRmY&feature=youtu.be Niestety potrwa to jeszcze conajmniej 2h.
Od: Larry Flynt z dnia 2015-04-27 21:27:32
Po pierwsze to współczucia dla poszkodowanych w tej tragedii. Żeby za chwilę się nie okazało że ta cała sytuacja powstała przez firmę która produkuje wodę w naszej miejscowości bo z wójtem wiadomo jak jest wszyscy winni tylko nie on. Pamiętam jak kiedyś sprawdzano hydranty, ale już prawdę mówiąc dawno nie widziałem żeby ktoś to robił. A wody to chyba nie było w całej miejscowości bo u mnie też nie leciała. Jakoś jak w Wijewie się palił magazyn z częściami samochodowymi takich problemów nie było.
Od: ~Admin (Gość) z dnia 2015-04-27 19:59:12
Mam kilkadziesiąt minut nagrania z akcji gaśniczej. Nie jestem strażakiem, nie znam się na tym. Dlatego postanowiłem udostępnić nagranie online tak, aby sami mieli Państwo oceny "ilości" wody w akcji przeciwpożarowej (upload zajmie mi jakąś godzinę czasu). Przepraszam poszkodowanych właścicieli, że pokazuje ogrom ich tragedii.
Od: ~wieśniak (Gość) z dnia 2015-04-27 19:58:15
Już wiele wcześniej pisałem na tym blogu o konieczności odnowy stawów, oczek wodnych itp. .. Dawniej to były obiekty p.poż. Widać, że ochrona przeciwpożarowa nie poszła w odpowiednim kierunku! Na nic nowe samochody, nowe mundury, krawaty i koszule, medale z okazji rocznic powstania wiejskich OSP...Chwila, moment i nie ma dorobku życiowego... Powtórzę za kabaretem: paluło się , nasi sikali , a i tak chałupa sie spoluła!!! Tak jest najczęściej. Współczucia dla rodziny właściciela. A decydenci i włodarze gminy temat do rozwiązania...
Od: ~sąsiad (Gość) z dnia 2015-04-27 19:33:05
Wyrazy współczucia dla całej rodziny. Gdzie była władza gminna -,,chwilowy brak ciśnienia'' piszą na ELCE już próbują się usprawiedliwiać , wójt do dymisji . Wody nie było cały czas po prostu jeżeli hydranty wokół urzędu są sprawne to wystarczy. Straż leszczyńska wie dobrze że dopiero woda ze stawku po 2h pomogła ugasić pożar . Jakie były przeglądy okresowe hydrantów????

Kategorie

- ZABYTKOWY KOMPLEKS PAŁACOWY - ZBARZEWO!
- Absurdy z Włoszakowic
- Tematy z kategorii mało poważne, lecz ważne!
- Budżet gminy Włoszakowice za rok 2016.
- Respektowanie prawa w gminie Włoszakowice.
- Inwestycje w gminie Włoszakowice.
- Nieszczęśliwe zdarzenia na terenie gminy Włoszakowice.
- Spojrzenie na pracę samorządowców.
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Włoszakowice
- Wydarzenia kulturalne.
- Inicjatywa Społeczna w gminie Włoszakowice.
- Włoszakowickie cuda natury.
- Ciekawe informacje dotyczące gminy Włoszakowice.
- Wybory samorządowe 2018.

Twój profil

Jeżeli posiadasz konto na naszym blogu Zaloguj się lub utwórz Nowy profil

Ostatnio zarejestrowani

- mike98
- GBrozavetrov
- Brerretymaf
- 667274635
- 2.3 Quad 4 OHC

Facebook